یه دختر معمولی با یه زندگی معمولی
 
قالب وبلاگ
» از کجا بگم؟ :: ۱۳٩٦/۳/۳
» این همه مدت :: ۱۳٩٦/٢/۱
» عید همگی مبارک :: ۱۳٩٦/۱/٥
» پراکنده :: ۱۳٩٥/۱٢/۱
» خاطرات :: ۱۳٩٥/۱۱/٢
» بعد از مدت ها! :: ۱۳٩٥/۱٠/۱۳
» این روزا :: ۱۳٩٥/٩/٢
» اتفاقات تازه :: ۱۳٩٥/۸/٥
» ویزا :: ۱۳٩٥/٧/۳
» پست ثابت :: ۱٤٠٠/٧/۱
» navigation :: ۱۳٩٥/٦/۱
» صلوات :: ۱۳٩٥/٥/۱
» اینترنت و خانواده اش! :: ۱۳٩٥/٤/۳
» از سری قضایای آنچه گذشت/قسمت اول/کارآموزی :: ۱۳٩٥/۳/۱
» از سری ماجراهای ما و مهمونی ها :: ۱۳٩٥/٢/٥
» من برگشتم/کارت تخفیف :: ۱۳٩٥/۱/۳٠
» کلاس این ترم :: ۱۳٩٥/۱/٢٦
» پراکنده :: ۱۳٩٥/۱/٢٥
» دیروز و امروز :: ۱۳٩٥/۱/٢۳
» چی داریم؟ چی نداریم؟ :: ۱۳٩٥/۱/٢۱
» اولین روز ترم جدید :: ۱۳٩٥/۱/٢٠
» کوچ :: ۱۳٩٥/۱/۱٩
» گواهی نامه :: ۱۳٩٥/۱/۱٧
» سیزده به در و چهارده به در :: ۱۳٩٥/۱/۱٥
» لینک های مفید برای ساکنین آلمان :: ۱۳٩٥/۱/۱۳
» وایرلس :: ۱۳٩٥/۱/۱۱
» عید دیدنی :: ۱۳٩٥/۱/۸
» عنوانی به ذهنم نمی رسه! :: ۱۳٩٥/۱/٥
» همین طوری :: ۱۳٩٥/۱/۳
» آخر سال :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٩
» دیروز خود را چگونه گذراندیم؟ :: ۱۳٩٤/۱٢/٢۸
» شما ایرانی هستین؟ :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٦
» روز زن :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٥
» مظی (یا همون ابوالفضل) :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٤
» بقیه ی روزای گذشته :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٢
» آنچه گذشت :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٢
» ادامه ی دکتر :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٥
» نون و دکتر :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٥
» خیلی چیزا :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٥
» دوباره از اول/کمی از تاجیکستان :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٠
» پراکنده :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٠
» یک روز در یک شهر :: ۱۳٩٤/۱٢/۸
» برنامه ریزی آلمانی/قطار :: ۱۳٩٤/۱٢/٦
» جلسه :: ۱۳٩٤/۱٢/۳
» خیاطی دختر معمولی و همسر :: ۱۳٩٤/۱٢/٢
» استرس شاگردا! :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٩
» دیس سه تیکه! :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٦
» دکتر :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٤
» مهمونی :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۱
» نون پزی/ کلاس ترم بعد :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٧
» روزمرگی :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٤
» کلاس آلمانی/ مهمونی/ چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٢
» رزومه و کاورلتر :: ۱۳٩٤/۱۱/٩
» فرهنگ آلمانی :: ۱۳٩٤/۱۱/٧
» حموم :: ۱۳٩٤/۱۱/٥
» آنچه گذشت :: ۱۳٩٤/۱۱/۳
» تجربیات این روزا :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٩
» این روزا :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٦
» اتفاقات اخیر :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٤
» مهمونی :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٩
» دستپخت چینی :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۸
» هستم/ کتابایی که خونده ام :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٥
» سال نو :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۱
» قحطی :: ۱۳٩٤/۱٠/٩
» مهمونی یهویی :: ۱۳٩٤/۱٠/٧
» چالش "ایران امروز" :: ۱۳٩٤/۱٠/٦
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٤/۱٠/٥
» روزمره نویسی :: ۱۳٩٤/۱٠/۳
» شیراز :: ۱۳٩٤/۱٠/٢
» این روزا :: ۱۳٩٤/٩/۳٠
» بقایای اتفاقات ایران :: ۱۳٩٤/٩/٢۸
» ایران (قسمت سوم) :: ۱۳٩٤/٩/٢٥
» ایران (قسمت دوم) :: ۱۳٩٤/٩/۱۸
» ایران (قسمت اول) :: ۱۳٩٤/٩/۱٥
» بقایای پست قبلی :: ۱۳٩٤/٩/۱٢
» مهمونی استاد :: ۱۳٩٤/٩/۱٠
» آدمای خوب/ اسباب کشی :: ۱۳٩٤/٩/۸
» سرم شلوغ شده :: ۱۳٩٤/٩/٧
» قبض :: ۱۳٩٤/٩/٥
» این روزا :: ۱۳٩٤/٩/٤
» مهمونی :: ۱۳٩٤/٩/٢
» چند روز گذشته :: ۱۳٩٤/۸/۳٠
» کلاس آلمانی و ورزش و غیره :: ۱۳٩٤/۸/٢٧
» مهمونی ساده :: ۱۳٩٤/۸/٢٥
» تحت تاثیر :: ۱۳٩٤/۸/٢٤
» کلاس آلمانی جدیدم :: ۱۳٩٤/۸/٢۳
» کلاس دیروز :: ۱۳٩٤/۸/٢٢
» کلاس امروز و کلاس فردا و کلاس پس فردا! :: ۱۳٩٤/۸/٢٠
» یه روز پر از خنده :: ۱۳٩٤/۸/۱۸
» اتفاقات معمولی :: ۱۳٩٤/۸/۱٧
» اتفاق خاصی نیفتاده :: ۱۳٩٤/۸/۱٥
» ساندویچ :: ۱۳٩٤/۸/۱۳
» مسافرت ارزان در/به اروپا (2) :: ۱۳٩٤/۸/۱۱
» سیخ کباب! :: ۱۳٩٤/۸/۱٠
» سایر روزها :: ۱۳٩٤/۸/٩
» بقیه ی ماجرا! :: ۱۳٩٤/۸/۸
» این چند روزی که گذشت :: ۱۳٩٤/۸/٦
» آخرین جلسه ی کلاس/مراسم عاشورا :: ۱۳٩٤/۸/٢
» ترم جدید :: ۱۳٩٤/٧/۳٠
» مهمونی طولانی! :: ۱۳٩٤/٧/٢٧
» کارهای این روزا :: ۱۳٩٤/٧/٢٤
» ایده :: ۱۳٩٤/٧/٢٢
» مهمون گروه :: ۱۳٩٤/٧/٢۱
» و اما امروز :: ۱۳٩٤/٧/٢٠
» بلوط چینی :: ۱۳٩٤/٧/۱۸
» روزمره :: ۱۳٩٤/٧/۱٧
» غذای آلمانی :: ۱۳٩٤/٧/۱٦
» از خوبی های کشور ما :: ۱۳٩٤/٧/۱٦
» چهل! :: ۱۳٩٤/٧/۱٤
» درس و غیره :: ۱۳٩٤/٧/۱٢
» فصل سه :: ۱۳٩٤/٧/۱٢
» پراکنده :: ۱۳٩٤/٧/۱٠
» بچه های جدید، کلاس جدید :: ۱۳٩٤/٧/۸
» چه مهمونی ای شد! :: ۱۳٩٤/٧/٦
» پاییز :: ۱۳٩٤/٧/٥
» جلسه ی آخر/ رستوران چینی :: ۱۳٩٤/٧/٤
» عید قربان :: ۱۳٩٤/٧/۳
» تفاوت فرهنگ :: ۱۳٩٤/٧/٢
» بابا :: ۱۳٩٤/٦/۳۱
» یه دور همی ساده :: ۱۳٩٤/٦/۳٠
» ثبات! :: ۱۳٩٤/٦/٢٩
» بازم از کلاسمون :: ۱۳٩٤/٦/٢۸
» سایرین :: ۱۳٩٤/٦/٢٦
» مهمونی یکشنبه :: ۱۳٩٤/٦/٢٥
» و اما اون آقاهه :: ۱۳٩٤/٦/٢٢
» کلاس جدیدمون :: ۱۳٩٤/٦/٢۱
» مسافرت ارزان در/به اروپا (1) :: ۱۳٩٤/٦/٢۱
» ادامه ی پاریس :: ۱۳٩٤/٦/٢۱
» عکس ها (5) :: ۱۳٩٤/٦/٢٠
» عکس ها (4) :: ۱۳٩٤/٦/۱٩
» عکس ها (3) :: ۱۳٩٤/٦/۱٩
» عکس ها (2) :: ۱۳٩٤/٦/۱٦
» عکس ها (1) :: ۱۳٩٤/٦/۱٤
» سفر به پاریس (5) :: ۱۳٩٤/٦/۱۱
» سفر به پاریس (4) :: ۱۳٩٤/٦/۱٠
» سفر به پاریس (3) :: ۱۳٩٤/٦/۸
» سفر به پاریس (2) :: ۱۳٩٤/٦/٧
» سفر به پاریس (1) :: ۱۳٩٤/٦/٥
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٤/٦/۱
» !!! :: ۱۳٩٤/٦/۱
» Mullah Stadt! :: ۱۳٩٤/٦/۱
» جلسه ی آخر :: ۱۳٩٤/٥/۳۱
» تصور آدما از آلمان :: ۱۳٩٤/٥/٢٩
» خنده :: ۱۳٩٤/٥/٢۸
» عنوان نداره :: ۱۳٩٤/٥/٢٧
» خانه داری :: ۱۳٩٤/٥/٢٥
» روزای عادی :: ۱۳٩٤/٥/٢٤
» پراکنده :: ۱۳٩٤/٥/٢٢
» آه :: ۱۳٩٤/٥/٢٠
» شام/کادوی تولد/ امروز :: ۱۳٩٤/٥/۱۸
» انتخاب :: ۱۳٩٤/٥/۱٧
» دیروز و امروز :: ۱۳٩٤/٥/۱٧
» آنچه گذشت (و آنچه گذشت ...) :: ۱۳٩٤/٥/۱٥
» آگوست :: ۱۳٩٤/٥/۱٤
» امروز :: ۱۳٩٤/٥/۱۳
» چیزایی که امروز یاد گرفتم/حاشیه :: ۱۳٩٤/٥/۱٢
» این روزا :: ۱۳٩٤/٥/۱٠
» فرهنگ آلمانی (؟) :: ۱۳٩٤/٥/٩
» یه روز متفاوت :: ۱۳٩٤/٥/٦
» این روزا :: ۱۳٩٤/٥/۳
» برای اونایی که می خوان بیان آلمان :: ۱۳٩٤/٥/۳
» جست و جو :: ۱۳٩٤/٤/۳۱
» دعوتنامه و غیره! :: ۱۳٩٤/٤/۳۱
» اندر احوالات ما :: ۱۳٩٤/٤/۳٠
» پراکنده :: ۱۳٩٤/٤/٢٧
» دیروز :: ۱۳٩٤/٤/٢٦
» میتفار! :: ۱۳٩٤/٤/٢٤
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٤/٤/٢٢
» روزایی که گذشت :: ۱۳٩٤/٤/۱٩
» ... :: ۱۳٩٤/٤/۱٩
» دیروز و امروز :: ۱۳٩٤/٤/۱٥
» امروز :: ۱۳٩٤/٤/۱۳
» دوستی از نوع ... :: ۱۳٩٤/٤/۱۱
» روزای عادی :: ۱۳٩٤/٤/٩
» دیروز و امروز :: ۱۳٩٤/٤/٦
» پراکنده :: ۱۳٩٤/٤/٤
» این چند روز :: ۱۳٩٤/۳/۳۱
» سری آخر عکسا :: ۱۳٩٤/۳/٢٩
» بقیه ی عکسا :: ۱۳٩٤/۳/٢۸
» عکس های سفر :: ۱۳٩٤/۳/٢٧
» هنوز مونده! :: ۱۳٩٤/۳/٢٤
» کنفرانس و متعلقات! :: ۱۳٩٤/۳/٢۳
» برگشت :: ۱۳٩٤/۳/٢٢
» این چند روز :: ۱۳٩٤/۳/٢۱
» روز دوم کنفرانس دوم/ روز اول بعد از کنفرانس :: ۱۳٩٤/۳/۱۸
» روز اول کنفرانس دوم :: ۱۳٩٤/۳/۱٦
» تمرین :: ۱۳٩٤/۳/۱٥
» کنفرانس اول/ روز آخر :: ۱۳٩٤/۳/۱٤
» پست ثابت (لطفا اگه تا حالا نخوندینش، بخونینش!) :: ۱۳٩٤/۳/۱۳
» امروز :: ۱۳٩٤/۳/۱۳
» کنفرانس :: ۱۳٩٤/۳/۱۳
» هتل :: ۱۳٩٤/۳/۱٢
» خروج از آلمان/ ورود به آمریکا :: ۱۳٩٤/۳/۱٠
» آلمانی خوب :: ۱۳٩٤/۳/۸
» راحتی :: ۱۳٩٤/۳/۸
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٤/۳/٧
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٤/۳/٧
» امروز :: ۱۳٩٤/۳/٧
» مهمونی دیروز :: ۱۳٩٤/۳/٥
» دیروز و امروز و فردا :: ۱۳٩٤/۳/٢
» جلسه ی گروه :: ۱۳٩٤/۳/۱
» امروز :: ۱۳٩٤/٢/۳٠
» خبری نیست :: ۱۳٩٤/٢/٢٩
» امکانات آلمانی/ استفاده ی ایرانی! :: ۱۳٩٤/٢/٢٧
» ما وقع :: ۱۳٩٤/٢/٢٦
» بقیه ی پراکنده :: ۱۳٩٤/٢/٢٤
» پراکنده :: ۱۳٩٤/٢/٢٤
» جمعه و شنبه :: ۱۳٩٤/٢/٢۱
» روز برگشت و روز بعدش :: ۱۳٩٤/٢/٢٠
» از سفر :: ۱۳٩٤/٢/۱۸
» برگشتم :: ۱۳٩٤/٢/۱٧
» بقیه ی روزا :: ۱۳٩٤/٢/۱٠
» بقیه اش :: ۱۳٩٤/٢/۱٠
» اون روز! :: ۱۳٩٤/٢/۸
» بقیه ی آنچه گذشت :: ۱۳٩٤/٢/٦
» آنچه گذشت :: ۱۳٩٤/٢/٦
» دیروز و امروز :: ۱۳٩٤/٢/۳
» اتفاقات دیروز و امروز :: ۱۳٩٤/٢/۱
» از همه چی، از همه جا! :: ۱۳٩٤/۱/۳۱
» مسافر :: ۱۳٩٤/۱/٢٧
» ویزای آمریکا :: ۱۳٩٤/۱/٢٦
» روزه :: ۱۳٩٤/۱/٢٥
» پراکنده :: ۱۳٩٤/۱/٢٥
» امروز :: ۱۳٩٤/۱/٢۳
» چیزایی که جا مونده بود :: ۱۳٩٤/۱/٢۳
» دوچرخه ی ... :: ۱۳٩٤/۱/٢۳
» نتیجه ی آزمایش :: ۱۳٩٤/۱/٢۱
» امروز :: ۱۳٩٤/۱/٢۱
» سفارت آمریکا :: ۱۳٩٤/۱/۱٩
» آموخته ها! :: ۱۳٩٤/۱/۱٧
» مهمونی دیروز :: ۱۳٩٤/۱/۱٧
» ... :: ۱۳٩٤/۱/۱٦
» دعا :: ۱۳٩٤/۱/۱٦
» امروز :: ۱۳٩٤/۱/۱۳
» عکس گرفتن :: ۱۳٩٤/۱/۱۱
» مقاله :: ۱۳٩٤/۱/۱٠
» آزمایش :: ۱۳٩٤/۱/۱٠
» من و معلمم (خاطرات شیرین دبیرستان) :: ۱۳٩٤/۱/٩
» ... :: ۱۳٩٤/۱/۸
» روز خوب :: ۱۳٩٤/۱/۸
» روزانه :: ۱۳٩٤/۱/٦
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٤/۱/٥
» وقایع اتفاقیه :: ۱۳٩٤/۱/٤
» روز اول سال :: ۱۳٩٤/۱/٢
» تحویل سال :: ۱۳٩٤/۱/٢
» آخرین روز سال :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٩
» بقیه ی پراکنده! :: ۱۳٩۳/۱٢/٢۸
» پراکنده :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٧
» دیروز و امروز :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٦
» شنبه و یکشنبه :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٦
» آنچه گذشت ... :: ۱۳٩۳/۱٢/٢۳
» تازه فهمیدم :: ۱۳٩۳/۱٢/٢۳
» ایمیل استاد :: ۱۳٩۳/۱٢/٢۳
» قاطی پاطی :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٢
» پراکنده :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٢
» امروز :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٠
» استاد :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٩
» خبر جدیدی نیست :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٩
» امروز و دیروز/مهمونی! :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٦
» پزشکی در آلمان :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٦
» جلوتر از خودم :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٥
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٤
» پراکنده :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٤
» بلیت/ چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٤
» نون و مقاله! :: ۱۳٩۳/۱٢/۱۳
» اشتباه بجا :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٢
» دیروز و امروز :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٢
» سرفصل ها! :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٢
» چی بگم والا؟! :: ۱۳٩۳/۱٢/۱۱
» روزمره :: ۱۳٩۳/۱٢/٩
» آش :: ۱۳٩۳/۱٢/٧
» دیروز :: ۱۳٩۳/۱٢/٦
» امروز خود را چگونه گذراندیم :: ۱۳٩۳/۱٢/٤
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/۱٢/٤
» ادمه ی پست قبلی! :: ۱۳٩۳/۱٢/٤
» مهمونی :: ۱۳٩۳/۱٢/۳
» تغییر برنامه :: ۱۳٩۳/۱٢/٢
» این روزها :: ۱۳٩۳/۱٢/۱
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/۱٢/۱
» دکتر :: ۱۳٩۳/۱۱/۳٠
» یه روز معمولی :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٩
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/۱۱/٢۸
» امروز :: ۱۳٩۳/۱۱/٢۸
» پیاده شدم :: ۱۳٩۳/۱۱/٢۸
» خونه :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٦
» عینک :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٥
» عکس :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٤
» امروز :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٤
» چند تا چیز بی ربط :: ۱۳٩۳/۱۱/٢۳
» همین دور و برام :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٢
» آخرین جلسه :: ۱۳٩۳/۱۱/٢۱
» از خوبی های استاد :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٩
» دکتر :: ۱۳٩۳/۱۱/۱۸
» عنوان نداره :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٦
» اون چند تا نکته ای که مونده بود! :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٤
» امروز :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٤
» فرهنگ آلمانی :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٢
» ارزیابی :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٢
» اتفاقات امروز :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٢
» زندگی جریان دارد :: ۱۳٩۳/۱۱/۱۱
» اهل عمل!! :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٠
» اتفاقات معمولی :: ۱۳٩۳/۱۱/۸
» آلمانی/فارسی :: ۱۳٩۳/۱۱/۸
» یه روز معمولی :: ۱۳٩۳/۱۱/٧
» امروز :: ۱۳٩۳/۱۱/٦
» 2 :: ۱۳٩۳/۱۱/٥
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/۱۱/٥
» امروز :: ۱۳٩۳/۱۱/۳
» قانون شکنی :: ۱۳٩۳/۱۱/٢
» یه چیزایی یادم رفت :: ۱۳٩۳/۱۱/۱
» دیروز :: ۱۳٩۳/۱۱/۱
» تاخیر :: ۱۳٩۳/۱٠/۳٠
» دیروز و امروز :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۸
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۸
» امروز :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٧
» چند تا آیه :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٧
» استوانه ی تو خالی :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٧
» این روزا :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٦
» کی بود دیکشنری می خواست؟ :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٦
» من گذشته/ من حال، بقیه ی گذشته/ بقیه ی حال!! :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٤
» چند تا آیه :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٤
» امروز :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۳
» مثل همیشه :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۳
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۱
» چند تا آیه :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۱
» روزمره :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۱
» برای فردا آماده باشین! :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۱
» چند تا آیه :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٩
» کلمه :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٩
» یادی از وطن :: ۱۳٩۳/۱٠/۱۸
» بلندپروازی :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٦
» واسه خالی نبودن عریضه :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٤
» کرایه ی ماشین :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٢
» سال نو :: ۱۳٩۳/۱٠/۱۱
» سری آخر عکسا :: ۱۳٩۳/۱٠/٩
» ادامه ی عکسای سفر :: ۱۳٩۳/۱٠/٩
» عکسای سفر :: ۱۳٩۳/۱٠/٩
» چند تا موقعیت مختلف :: ۱۳٩۳/۱٠/٩
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩۳/۱٠/۸
» سفر به ایتالیا (جنوا و میلان) :: ۱۳٩۳/۱٠/۸
» سفر یه روزه :: ۱۳٩۳/۱٠/٤
» گاهی خوبه تشکر کنیم :: ۱۳٩۳/۱٠/٢
» استاد لجباز 2 :: ۱۳٩۳/٩/۳٠
» استاد لجباز 1 :: ۱۳٩۳/٩/۳٠
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/٩/۳٠
» آمدیم، نبودید، رفتیم! :: ۱۳٩۳/٩/٢۸
» قرآن خوانی :: ۱۳٩۳/٩/٢٧
» تایید مدرک :: ۱۳٩۳/٩/٢٦
» نکته :: ۱۳٩۳/٩/٢٥
» آلمانی/فارسی :: ۱۳٩۳/٩/٢٥
» اتفاقات امروز :: ۱۳٩۳/٩/٢٤
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/٩/٢۳
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/٩/٢٢
» مهمونی :: ۱۳٩۳/٩/٢٢
» چند تا چیز بی ربط :: ۱۳٩۳/٩/٢۱
» گروهمون خداحافظی کرد :: ۱۳٩۳/٩/٢٠
» سرما خوردم :: ۱۳٩۳/٩/۱٩
» دودر :: ۱۳٩۳/٩/۱۸
» دیروز و امروز :: ۱۳٩۳/٩/۱۸
» آیا من بی رحمم؟ :: ۱۳٩۳/٩/۱٧
» این مدتی که نبودم :: ۱۳٩۳/٩/۱٦
» فرهنگ آلمانی :: ۱۳٩۳/٩/۱٤
» امروز :: ۱۳٩۳/٩/۱٢
» وبلاگ نویسی (مخاطب خاص این پست: خانوم ها) :: ۱۳٩۳/٩/۱۱
» سود/ضرر :: ۱۳٩۳/٩/۱٠
» دو تا مهمونی شام تو یه روز! :: ۱۳٩۳/٩/٩
» چگونه زندگی آکادمیک داشته باشیم؟! :: ۱۳٩۳/٩/٧
» روز ایمیلی :: ۱۳٩۳/٩/٥
» یک تار مو سپید... :: ۱۳٩۳/٩/٥
» خواهر بزرگ تر :: ۱۳٩۳/٩/٤
» امروز :: ۱۳٩۳/٩/۳
» تمیزکاری :: ۱۳٩۳/٩/٢
» این چند روز اخیر :: ۱۳٩۳/٩/۱
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/۸/۳٠
» فرستاده ی خدا(؟) :: ۱۳٩۳/۸/۳٠
» چالش کتابخوانی :: ۱۳٩۳/۸/٢٧
» دل درد :: ۱۳٩۳/۸/٢٧
» این چند روز :: ۱۳٩۳/۸/٢٦
» برنامه ی سفر :: ۱۳٩۳/۸/٢٤
» روزمره نویسی :: ۱۳٩۳/۸/٢۳
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/۸/٢۳
» ایبوک ریدر :: ۱۳٩۳/۸/٢٢
» :| :: ۱۳٩۳/۸/٢٢
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩۳/۸/٢٢
» امروز :: ۱۳٩۳/۸/٢۱
» یه قاشق انگلیسی! :: ۱۳٩۳/۸/٢۱
» وقت ندارم! :: ۱۳٩۳/۸/۱٩
» مهمونی دیشب :: ۱۳٩۳/۸/۱۸
» تکنولوژی آلمانی :: ۱۳٩۳/۸/۱٧
» مهمونی یهویی :: ۱۳٩۳/۸/۱٧
» مسافرت :: ۱۳٩۳/۸/۱٦
» دیروز کجا بودم؟ :: ۱۳٩۳/۸/۱٦
» یه روز طولانی :: ۱۳٩۳/۸/۱٤
» امام حسین :: ۱۳٩۳/۸/۱٤
» امروز :: ۱۳٩۳/۸/۱۳
» چرا اسم وبلاگم اینه؟ :: ۱۳٩۳/۸/۱٢
» امروز :: ۱۳٩۳/۸/۱٢
» مهمونی آخر هفته :: ۱۳٩۳/۸/۱۱
» تابستون /شعار :: ۱۳٩۳/۸/۱٠
» دیروز :: ۱۳٩۳/۸/٩
» امروز :: ۱۳٩۳/۸/٧
» کل کل :: ۱۳٩۳/۸/٦
» امروز :: ۱۳٩۳/۸/٥
» نون سنگک :: ۱۳٩۳/۸/٤
» بازگشت همسر :: ۱۳٩۳/۸/٤
» دنیا خیلی کوچیکه :: ۱۳٩۳/۸/۳
» مهمونی :: ۱۳٩۳/۸/۳
» حل مشکلات :: ۱۳٩۳/٧/۳٠
» دوستای خوب :: ۱۳٩۳/٧/۳٠
» دیروز :: ۱۳٩۳/٧/٢٩
» مهمونی دیشب :: ۱۳٩۳/٧/٢٧
» این پست برای یادآوریه :: ۱۳٩۳/٧/٢٦
» امروز :: ۱۳٩۳/٧/٢٥
» تفاوت :: ۱۳٩۳/٧/٢٤
» تک رقمی :: ۱۳٩۳/٧/٢٤
» دیروز و امروز :: ۱۳٩۳/٧/٢۳
» ادامه ی دیروز :: ۱۳٩۳/٧/٢٢
» تجربه ی اولین روز تدریس :: ۱۳٩۳/٧/٢۱
» مهمونی :: ۱۳٩۳/٧/٢۱
» مهمونی دیشب :: ۱۳٩۳/٧/۱٩
» اتفاقات امروز :: ۱۳٩۳/٧/۱۸
» امروز :: ۱۳٩۳/٧/۱٧
» امروز :: ۱۳٩۳/٧/۱٧
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/٧/۱٦
» حس های خوب :: ۱۳٩۳/٧/۱٦
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/٧/۱٥
» این روزا :: ۱۳٩۳/٧/۱٥
» بالاخره چاپ شد :: ۱۳٩۳/٧/۱٤
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/٧/۱٤
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/٧/۱۳
» امروز :: ۱۳٩۳/٧/۱۳
» دوچرخه سواری :: ۱۳٩۳/٧/۱٢
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/٧/۱٢
» دیروز :: ۱۳٩۳/٧/۱٢
» یه روز قشنگ :: ۱۳٩۳/٧/۱۱
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/٧/۱٠
» گازدار شدیم! :: ۱۳٩۳/٧/۱٠
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/٧/٩
» کلیدر :: ۱۳٩۳/٧/٩
» بی گازی! :: ۱۳٩۳/٧/۸
» ویزا :: ۱۳٩۳/٧/۸
» تحویل خونه (قسمت دوم!) :: ۱۳٩۳/٧/٧
» تحویل خونه :: ۱۳٩۳/٧/٧
» اتصالی :: ۱۳٩۳/٧/٦
» جشن پاییزه :: ۱۳٩۳/٧/٥
» مهمونی :: ۱۳٩۳/٧/٥
» یه کمی بحث علمی :: ۱۳٩۳/٧/٤
» اسکایپ :: ۱۳٩۳/٧/٤
» مقاله :: ۱۳٩۳/٧/٤
» آنچه گذشت :: ۱۳٩۳/٧/۳
» نون سنگک :: ۱۳٩۳/٧/۳
» چند تا چیز بی ربط :: ۱۳٩۳/٧/٢
» ادامه ی ماجرای مالیات! :: ۱۳٩۳/٦/۳۱
» خانه داری! :: ۱۳٩۳/٦/۳٠
» یه خبر خوب :: ۱۳٩۳/٦/۳٠
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩۳/٦/٢٩
» ما از دست این آلمانی ها چیکار کنیم؟!! :: ۱۳٩۳/٦/٢۸
» یه خبر خوب :: ۱۳٩۳/٦/٢۸
» امروز :: ۱۳٩۳/٦/٢٧
» امروز :: ۱۳٩۳/٦/٢٥
» خواب :: ۱۳٩۳/٦/٢٥
» این دو سه روز :: ۱۳٩۳/٦/٢٤
» بلیت :: ۱۳٩۳/٦/٢٤
» مهمونی :: ۱۳٩۳/٦/٢٢
» جمعه ها :: ۱۳٩۳/٦/٢۱
» راضی ام :: ۱۳٩۳/٦/٢٠
» دقیقه نودی! :: ۱۳٩۳/٦/٢٠
» چی بگم؟!! :: ۱۳٩۳/٦/۱٩
» اشتباه :: ۱۳٩۳/٦/۱٧
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩۳/٦/۱٦
» دارالرحمه/قبرستون (هرچی بهش میگین دیگه!) :: ۱۳٩۳/٦/۱٦
» عروسی (قسمت پایان!) :: ۱۳٩۳/٦/۱٥
» اتفاقات امروز (تا الان :دی) :: ۱۳٩۳/٦/۱٤
» بالاخره زنگ زدن :D :: ۱۳٩۳/٦/۱۳
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩۳/٦/۱۳
» قرار فردا :: ۱۳٩۳/٦/۱۳
» لباس :: ۱۳٩۳/٦/۱٢
» جواب :: ۱۳٩۳/٦/۱۱
» امروز :: ۱۳٩۳/٦/۱۱
» یه روز ساده :: ۱۳٩۳/٦/٩
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩۳/٦/٩
» دیروز :: ۱۳٩۳/٦/٩
» اینجا :: ۱۳٩۳/٦/٩
» امروز :: ۱۳٩۳/٦/٧
» امروز :: ۱۳٩۳/٦/٦
» اینجا :: ۱۳٩۳/٦/٦
» تشکر :: ۱۳٩۳/٦/٥
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩۳/٦/٥
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩۳/٦/٥
» چند تا چیز بی ربط :: ۱۳٩۳/٦/٥
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩۳/٦/٤
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩۳/٦/٤
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩۳/٦/٤
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩۳/٦/٢
» عکس های مسافرت یه روزه :: ۱۳٩۳/٦/٢
» مسافرت یه روزه :: ۱۳٩۳/٦/۱
» مهمونی یهویی :: ۱۳٩۳/٦/۱
» آرامش :: ۱۳٩۳/٥/۳۱
» این روزا :: ۱۳٩۳/٥/۳٠
» لباسشویی :: ۱۳٩۳/٥/٢٩
» تصادف :: ۱۳٩۳/٥/٢۸
» کباب :: ۱۳٩۳/٥/٢٦
» مهمونی دوم :: ۱۳٩۳/٥/٢٦
» مهمونی اول :: ۱۳٩۳/٥/٢٥
» مهمونی :: ۱۳٩۳/٥/٢٤
» چطوری مسیرمونو پیدا کنیم؟ :: ۱۳٩۳/٥/٢٢
» مسیریابی :: ۱۳٩۳/٥/٢۱
» پکیدگی مفرط! :: ۱۳٩۳/٥/٢٠
» امروز :: ۱۳٩۳/٥/٢٠
» خوشی های کوچیک :: ۱۳٩۳/٥/٢٠
» دوچرخه سواری! :: ۱۳٩۳/٥/۱٩
» حل مشکل چی بپوشم :) :: ۱۳٩۳/٥/۱٩
» عربی :: ۱۳٩۳/٥/۱٧
» فاصله :: ۱۳٩۳/٥/۱٧
» امروز :: ۱۳٩۳/٥/۱٦
» مسابقه ی اینجوری؟! :: ۱۳٩۳/٥/۱٥
» خدا رو شکر :: ۱۳٩۳/٥/۱٥
» قاطی پاطی! :: ۱۳٩۳/٥/۱٤
» تولد :: ۱۳٩۳/٥/۱٤
» یه خوشگذرونی حسابی :: ۱۳٩۳/٥/۱٢
» خواب :: ۱۳٩۳/٥/۱۱
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/٥/۱٠
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/٥/۱٠
» وطن :: ۱۳٩۳/٥/٩
» چگونه باشیم، چگونه نباشیم؟ :: ۱۳٩۳/٥/٩
» استاد :: ۱۳٩۳/٥/٩
» پزشکی در آلمان :: ۱۳٩۳/٥/۸
» یکی بیاد اینو بخوره! :: ۱۳٩۳/٥/۸
» دوست :: ۱۳٩۳/٥/٦
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/٥/٥
» امروز :: ۱۳٩۳/٥/٥
» آموزش زبان فارسی :: ۱۳٩۳/٥/٥
» آخرین افطاری :: ۱۳٩۳/٥/٥
» آدمای دوربین! :: ۱۳٩۳/٥/۳
» برگشتم :: ۱۳٩۳/٥/۳
» چرت و پرت! :: ۱۳٩۳/٤/۳۱
» مهمونی به صرف خوابیدن! :: ۱۳٩۳/٤/٢٩
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩۳/٤/٢۸
» احیا :: ۱۳٩۳/٤/٢۸
» و اما آنچه گذشت :: ۱۳٩۳/٤/٢٦
» درک متقابل؟ :: ۱۳٩۳/٤/٢٦
» درک متقابل؟ :: ۱۳٩۳/٤/٢٦
» مقصد بعدی: مومنون! :: ۱۳٩۳/٤/٢٥
» انتقاد کردن :: ۱۳٩۳/٤/٢٥
» یه سری حرف که شاید باید گفت :: ۱۳٩۳/٤/٢٤
» فوتبال آخر :: ۱۳٩۳/٤/٢۳
» خودم شدم! :: ۱۳٩۳/٤/٢٢
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/٤/٢٢
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/٤/٢٢
» آخر هفته ی ایرانی! :: ۱۳٩۳/٤/٢۱
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/٤/٢۱
» امروز :: ۱۳٩۳/٤/۱٩
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩۳/٤/۱۸
» دیشب :: ۱۳٩۳/٤/۱۸
» امروز :: ۱۳٩۳/٤/۱٧
» امروز :: ۱۳٩۳/٤/۱٦
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/٤/۱٥
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/٤/۱٥
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩۳/٤/۱٥
» قالب کیک! :: ۱۳٩۳/٤/۱٤
» آخه کی تو بارون میره دوچرخه سواری؟ :: ۱۳٩۳/٤/۱٤
» امروز :: ۱۳٩۳/٤/۱۳
» مهمونی ها! :: ۱۳٩۳/٤/۱۳
» امروز :: ۱۳٩۳/٤/۱۳
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/٤/۱٢
» حافظه ی لمسی (؟) :: ۱۳٩۳/٤/۱۱
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/٤/۱٠
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/٤/۱٠
» امروز :: ۱۳٩۳/٤/۱٠
» حافظه ی آهنگی :: ۱۳٩۳/٤/٩
» روزمره :: ۱۳٩۳/٤/٩
» دیروز :: ۱۳٩۳/٤/۸
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/٤/٧
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/٤/٧
» گریل تو هوای بارونی؟ :: ۱۳٩۳/٤/٧
» روزمره/ویزا :: ۱۳٩۳/٤/٦
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/٤/٥
» جز راست نباید گفت/ هر راست نشاید گفت :: ۱۳٩۳/٤/٥
» ویزا :: ۱۳٩۳/٤/٥
» مهمونی :: ۱۳٩۳/٤/٤
» مهمونی (؟) :: ۱۳٩۳/٤/٤
» برگشتیم :: ۱۳٩۳/٤/۳
» بی ربط :: ۱۳٩۳/٤/۱
» ما به کشورمون افتخار می کنیم :: ۱۳٩۳/٤/۱
» سفر به پایتخت :: ۱۳٩۳/۳/۳۱
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩۳/۳/٢٩
» ویزا :: ۱۳٩۳/۳/٢۸
» همین جوری :: ۱۳٩۳/۳/٢٧
» بابا :: ۱۳٩۳/۳/٢٦
» از سری ماجراهای مامان و اینترنت! :: ۱۳٩۳/۳/٢٦
» و اما آنچه گذشت :: ۱۳٩۳/۳/٢٦
» دیروز، امروز، فردا، پس فردا! :: ۱۳٩۳/۳/٢٤
» پرچم آلمان تو خونه ی ما؟ :: ۱۳٩۳/۳/٢٢
» از ایران رسیده های ما! :: ۱۳٩۳/۳/٢٢
» همسایه ها :: ۱۳٩۳/۳/٢۱
» زندگی رویایی :: ۱۳٩۳/۳/٢۱
» قوانین آلمانی :: ۱۳٩۳/۳/٢٠
» تقریبا همه چی مرتبه :: ۱۳٩۳/۳/٢٠
» امروز :: ۱۳٩۳/۳/۱٩
» امروز :: ۱۳٩۳/۳/۱٧
» دوباره ایکیا :: ۱۳٩۳/۳/۱٧
» اینترنت خونه ی جدید/ بقیه ی کارا :: ۱۳٩۳/۳/۱٥
» یکی باید باشه :: ۱۳٩۳/۳/۱٥
» این روزا :: ۱۳٩۳/۳/۱٥
» دیروز و امروز :: ۱۳٩۳/۳/۱٢
» مرتب کردن وسایل :: ۱۳٩۳/۳/۱۱
» یه روز قشنگ :: ۱۳٩۳/۳/۱٠
» توصیف خونه :: ۱۳٩۳/۳/٩
» مرتب کردن وسایل خونه ی جدید :: ۱۳٩۳/۳/٩
» سحرخیز ناکامروا! :: ۱۳٩۳/۳/۸
» یه روز پرکار :: ۱۳٩۳/۳/٧
» امروز :: ۱۳٩۳/۳/٦
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/۳/٦
» خوشبختی :: ۱۳٩۳/۳/٦
» خود تحلیلی! :: ۱۳٩۳/۳/٤
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/۳/٤
» اتاق مادر و کودک؟ :: ۱۳٩۳/۳/٤
» تغییر/ رشد (نمی دونم عنوانشو چی بذارم)! :: ۱۳٩۳/۳/٤
» امروز :: ۱۳٩۳/۳/٤
» تلاش ناکام :: ۱۳٩۳/۳/٤
» خرید :: ۱۳٩۳/۳/۳
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩۳/۳/۳
» یه روز خوب :: ۱۳٩۳/۳/۳
» گزارش :: ۱۳٩۳/۳/۱
» فرهنگ آلمانی (خرید و فروش دست دوم) :: ۱۳٩۳/۳/۱
» بقیه ی امروز :: ۱۳٩۳/۳/۱
» قرارداد خونه :: ۱۳٩۳/٢/۳۱
» قرارداد کار :: ۱۳٩۳/٢/۳۱
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/٢/۳٠
» یه روز معمولی :: ۱۳٩۳/٢/۳٠
» پراکنده :: ۱۳٩۳/٢/٢٩
» میز ناهارخوری :: ۱۳٩۳/٢/٢۸
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/٢/٢۸
» هدیه ی روز مادر :: ۱۳٩۳/٢/٢۸
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩۳/٢/٢۸
» پوکو :: ۱۳٩۳/٢/٢٧
» دیروز :: ۱۳٩۳/٢/٢٧
» امروز :: ۱۳٩۳/٢/٢٦
» امروز :: ۱۳٩۳/٢/٢٥
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩۳/٢/٢٤
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩۳/٢/٢٤
» امروز :: ۱۳٩۳/٢/٢٤
» روز مرد :: ۱۳٩۳/٢/٢۳
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/٢/٢٢
» باز دوباره همه چی قاطی شد! :: ۱۳٩۳/٢/٢٢
» بارون :: ۱۳٩۳/٢/٢۱
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩۳/٢/٢۱
» انتخاب سخت :: ۱۳٩۳/٢/٢۱
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩۳/٢/٢۱
» گردش یا خرید :: ۱۳٩۳/٢/٢٠
» جلسه ی دیشب :: ۱۳٩۳/٢/٢٠
» یه روز شلوغ :: ۱۳٩۳/٢/۱٩
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/٢/۱۸
» امروز :: ۱۳٩۳/٢/۱۸
» از سلسله ماجراهای من و استاد! :: ۱۳٩۳/٢/۱۸
» سلام کردن/ ما ایرانی ها :: ۱۳٩۳/٢/۱۸
» دیالوگ :: ۱۳٩۳/٢/۱٧
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩۳/٢/۱٧
» روزمره :: ۱۳٩۳/٢/۱٧
» خونه/ کار/ روزمره :: ۱۳٩۳/٢/۱٦
» دوباره چشم پزشکی :: ۱۳٩۳/٢/۱٦
» چشمم :: ۱۳٩۳/٢/۱٥
» چشم پزشکی :: ۱۳٩۳/٢/۱٥
» قالب جدید :: ۱۳٩۳/٢/۱٥
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/٢/۱٤
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/٢/۱٤
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/٢/۱۳
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/٢/۱۳
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩۳/٢/۱۳
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/٢/۱٢
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/٢/۱٢
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/٢/۱٢
» امشب :: ۱۳٩۳/٢/۱٢
» امروز :: ۱۳٩۳/٢/۱۱
» روز آخر کنفرانس :: ۱۳٩۳/٢/۱۱
» شام کنفرانس! :: ۱۳٩۳/٢/۱٠
» کنفرانس :: ۱۳٩۳/٢/٩
» روزمره :: ۱۳٩۳/٢/۸
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/٢/۸
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/٢/۸
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/٢/٧
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/٢/٧
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/٢/٧
» سفر تنهایی :: ۱۳٩۳/٢/٧
» و اما دیروز :: ۱۳٩۳/٢/٧
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩۳/٢/٦
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩۳/٢/٦
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩۳/٢/٦
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩۳/٢/٦
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩۳/٢/٦
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩۳/٢/٦
» امروز :: ۱۳٩۳/٢/٥
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/٢/٥
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩۳/٢/٥
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩۳/٢/٥
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/٢/٤
» این پست مخاطب خاص دارد :: ۱۳٩۳/٢/٤
» تجربه ی شما (سفر به آلمان) :: ۱۳٩۳/٢/۳
» بیهودگی :: ۱۳٩۳/٢/۳
» امروز :: ۱۳٩۳/٢/٢
» عکس های سفر به اشتراسبورگ :: ۱۳٩۳/٢/۱
» اشتراسبورگ :: ۱۳٩۳/٢/۱
» این پست را برای مادرم می خوانم :: ۱۳٩۳/۱/۳۱
» ایده :: ۱۳٩۳/۱/٢٩
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩۳/۱/٢۸
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩۳/۱/٢۸
» بعضی وقتا :: ۱۳٩۳/۱/٢٧
» به حق چیزای نشنیده! :: ۱۳٩۳/۱/٢٧
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩۳/۱/٢٦
» تجربه ی شما :: ۱۳٩۳/۱/٢٦
» این مهمونی های ما تمومی نداره! :: ۱۳٩۳/۱/٢٥
» پارتنر زبان :: ۱۳٩۳/۱/٢٥
» مهمونی :: ۱۳٩۳/۱/٢۳
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩۳/۱/٢۱
» فارسی یاد گرفتن و مولانا :: ۱۳٩۳/۱/٢۱
» امروز :: ۱۳٩۳/۱/٢٠
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩۳/۱/۱٩
» امروز :: ۱۳٩۳/۱/۱۸
» یه راهنمای خوب برای تحصیل در آلمان :: ۱۳٩۳/۱/۱۸
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩۳/۱/۱٧
» رفتنی :: ۱۳٩۳/۱/۱٧
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩۳/۱/۱٦
» امروز و دیروز :: ۱۳٩۳/۱/۱٦
» پارتنر زبان! :: ۱۳٩۳/۱/۱٥
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/۱/۱٥
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/۱/۱٤
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩۳/۱/۱٤
» آدمای خوب :: ۱۳٩۳/۱/۱٤
» سیزده به دری که نرفتیم :: ۱۳٩۳/۱/۱۳
» امروز :: ۱۳٩۳/۱/۱۱
» مهمونی دیشب :: ۱۳٩۳/۱/۱٠
» امروز :: ۱۳٩۳/۱/۸
» آدمای خوب :: ۱۳٩۳/۱/۸
» این روزا :: ۱۳٩۳/۱/٦
» دوستی هایی که یهویی تموم میشن! :: ۱۳٩۳/۱/٥
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩۳/۱/٤
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩۳/۱/٤
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩۳/۱/٤
» همسر خوب کیه؟ :: ۱۳٩۳/۱/۳
» یه روز خوب :: ۱۳٩۳/۱/۳
» عید متفاوت :: ۱۳٩۳/۱/۱
» شروع سال جدید :: ۱۳٩۳/۱/۱
» خوشحالی بزرگ ترین هدیه است :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٩
» همسر مهربون :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
» حرف های آخر سالی :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٦
» مهمونی شام :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
» امروز :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۳
» امروز :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٢
» فرهنگ آلمانی (؟) :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٢
» خاطرات قدیمی :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
» چشم پزشکی :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
» پارتی بازی و دیگر هیچ! :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٠
» امروز :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۸
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۸
» دیروز و امروز :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٧
» پیاده روی های روزانه :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٥
» کمی بهتر :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۳
» قرآن نوشت :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٢
» ایکیا/مهمونی :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
» مهمونی نصف شب! :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٠
» امروز :: ۱۳٩٢/۱٢/٧
» اراده، انگیزه :: ۱۳٩٢/۱٢/٥
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩٢/۱٢/٥
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩٢/۱٢/٥
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩٢/۱٢/٥
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩٢/۱٢/٥
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩٢/۱٢/٥
» امروز :: ۱۳٩٢/۱٢/٥
» بالاخره بولینگ! :: ۱۳٩٢/۱٢/٥
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩٢/۱٢/٤
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩٢/۱٢/٤
» قرارهای ایرانی :: ۱۳٩٢/۱٢/۳
» فرهنگ آلمانی عجیب! :: ۱۳٩٢/۱٢/۳
» امروز :: ۱۳٩٢/۱٢/٢
» هر کسی دغدغه های مخصوص به خودشو داره! :: ۱۳٩٢/۱٢/۱
» دیروز :: ۱۳٩٢/۱۱/۳٠
» دیشب خود را چگونه گذراندیم! :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۸
» هنر ما :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٧
» روزای پر مشغله :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٦
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٦
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٦
» یک شب متفاوت :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٦
» خونه :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٤
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٤
» چرت و پرت!!! :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٤
» امروز :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٢
» خونه :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٢
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٢
» دلم تنگ شده برای ... :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
» حس های قشنگ :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
» شانس :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٠
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٠
» یه تجربه ی تازه :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٠
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٩
» کنسل کردن قرار داد در آلمان :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٧
» وقتی استاد می فهمد :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٧
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٧
» قرارداد بستن تو آلمان (برق، تلفن، اینترنت و ...) :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٧
» امروز :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٦
» خونه اجاره کردن تو آلمان :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٥
» خونه :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٥
» کلاس زبان :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٥
» آلمانی هایی که می پیچونن :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٤
» خرید در آلمان :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۳
» مهمونی دیشب/خونه :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۳
» مهمونی :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٢
» بقیه ی ماجرای امروز :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٠
» امروز :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٠
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩٢/۱۱/٩
» این دو روزی که گذشت :: ۱۳٩٢/۱۱/٩
» پر کردن های (فعلا) بی فایده و چند تا چیز بی ربط دیگه!! :: ۱۳٩٢/۱۱/٧
» ادامه ی عکس های ایتالیا :: ۱۳٩٢/۱۱/٧
» کار نیکو کردن از پر کردن است :: ۱۳٩٢/۱۱/٦
» فرهنگ آلمانی :: ۱۳٩٢/۱۱/٦
» مهمونی دیشب :: ۱۳٩٢/۱۱/٦
» ملاقات با دوست جدید :: ۱۳٩٢/۱۱/٥
» گل :: ۱۳٩٢/۱۱/٤
» امروز :: ۱۳٩٢/۱۱/٤
» نتیجه :: ۱۳٩٢/۱۱/۳
» امروز :: ۱۳٩٢/۱۱/٢
» دیروز و امروز :: ۱۳٩٢/۱۱/٢
» تمدید ویزا، پست :: ۱۳٩٢/۱٠/۳٠
» همسرانه :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٩
» کامنت ها :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٩
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٩
» خبر قابل به عرضی نیست :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٩
» پیامبر :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۸
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۸
» امروز :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
» نگاه های تازه به چیزای ناتازه :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
» بی خاطرگی های امروز ... :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٥
» این یکی دو روز :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٤
» اصلاحات :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
» مشکلات آپلود :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
» دیروز :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
» عکس های ایتالیا :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۱
» امروز :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٠
» شعر :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٩
» برگشتیم :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٩
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
» مهمونی های امروز :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۳
» مهمونی های دیروز :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۳
» به من کتاب معرفی کنید :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۳
» مادر :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٢
» رویاهای من :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٢
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
» مهمونی های بی پایان :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
» این روزا :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٠
» مهمونی :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» امروز :: ۱۳٩٢/۱٠/٦
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩٢/۱٠/٦
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩٢/۱٠/٥
» دیروز :: ۱۳٩٢/۱٠/٥
» امروز :: ۱۳٩٢/۱٠/۳
» امروز :: ۱۳٩٢/۱٠/٢
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/۱٠/٢
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩٢/۱٠/٢
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩٢/۱٠/۱
» یلدا :: ۱۳٩٢/۱٠/۱
» جواب از من بپرسید :: ۱۳٩٢/٩/٢٩
» امروز خود را چگونه گذراندیم و می گذرانیم؟! :: ۱۳٩٢/٩/٢٩
» این چند روز 2 :: ۱۳٩٢/٩/٢۸
» این چند روز :: ۱۳٩٢/٩/٢۸
» امروز :: ۱۳٩٢/٩/٢٥
» سفر به ایتالیا، روز آخر + ادامه ی روز :: ۱۳٩٢/٩/٢٥
» پست مخاطب خاص دار! :: ۱۳٩٢/٩/٢٥
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/٩/٢٤
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/٩/٢٤
» سفر به ایتالیا، روز چهارم :: ۱۳٩٢/٩/٢٤
» هزینه ها در آلمان :: ۱۳٩٢/٩/٢۳
» از من بپرسید :: ۱۳٩٢/٩/٢۳
» سفر به رم، روز سوم :: ۱۳٩٢/٩/٢۳
» اجاره در آلمان :: ۱۳٩٢/٩/٢۳
» آلمان، آره یا نه؟ :: ۱۳٩٢/٩/٢٢
» کتابخونه (فرهنگ آلمانی) :: ۱۳٩٢/٩/٢٢
» سفر به رم، روز دوم :: ۱۳٩٢/٩/٢٢
» روز اول سفر به ایتالیا :: ۱۳٩٢/٩/٢۱
» دیروز خود را چگونه گذراندیم :: ۱۳٩٢/٩/٢٠
» مهمون ناخونده :: ۱۳٩٢/٩/۱٩
» یه روز خیلی مفید! :: ۱۳٩٢/٩/۱۸
» مهمونی دیشب :: ۱۳٩٢/٩/۱۸
» یه روز نسبتا مفید :: ۱۳٩٢/٩/۱٧
» باز با بهانه ی همیشگی دلم گرفت :: ۱۳٩٢/٩/۱٦
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/٩/۱٦
» امروز :: ۱۳٩٢/٩/۱٦
» مهمونی :: ۱۳٩٢/٩/۱٥
» امروز :: ۱۳٩٢/٩/۱٥
» آنچه گذشت :: ۱۳٩٢/٩/۱٥
» قرار کنسل شده :: ۱۳٩٢/٩/۱٤
» یه ورژن تموم شد :: ۱۳٩٢/٩/۱٤
» امروز :: ۱۳٩٢/٩/۱۳
» از استرس های ناگهان... :: ۱۳٩٢/٩/۱٢
» امروز :: ۱۳٩٢/٩/۱٢
» تازه کار :: ۱۳٩٢/٩/۱٢
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
» دوندگی های اداری :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/٩/۱٠
» یه روز معمولی :: ۱۳٩٢/٩/۱٠
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/٩/۱٠
» یه روز پر از پیاده روی :: ۱۳٩٢/٩/۱٠
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/٩/٩
» این آخر هفته :: ۱۳٩٢/٩/٩
» بی ربط مربوط!! :: ۱۳٩٢/٩/٩
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/٩/٩
» امر به معروف :: ۱۳٩٢/٩/۸
» یک دوست :: ۱۳٩٢/٩/۸
» هزینه های زندگی :: ۱۳٩٢/٩/۸
» امروز :: ۱۳٩٢/٩/۸
» قاف، قرآن، شیعه، سنی :: ۱۳٩٢/٩/۸
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/٩/٧
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/٩/٧
» این دفعه شما به من یاد بدین... :: ۱۳٩٢/٩/٧
» مخارج :: ۱۳٩٢/٩/٧
» چند تا چیز بی ربط! :: ۱۳٩٢/٩/٧
» دیدار با استاد! :: ۱۳٩٢/٩/٧
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/٩/٦
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/٩/٦
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/٩/٦
» امروز :: ۱۳٩٢/٩/٦
» کپی و پرینت :: ۱۳٩٢/٩/٦
» عکس بی ربط! :: ۱۳٩٢/٩/٦
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/٩/٥
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/٩/٥
» امروز :: ۱۳٩٢/٩/٥
» امروز :: ۱۳٩٢/٩/٤
» اتفاقات دیروز :: ۱۳٩٢/٩/٤
» و اما امروز... :: ۱۳٩٢/٩/۳
» کپک!! :: ۱۳٩٢/٩/٢
» مهمونی :: ۱۳٩٢/٩/٢
» ادامه ی دیروز :: ۱۳٩٢/٩/۱
» شمایی از فایل های تز همسر!! :: ۱۳٩٢/۸/۳٠
» تحویل تز :: ۱۳٩٢/۸/۳٠
» فرهنگ استفاده از غذاخوری دانشگاه :: ۱۳٩٢/۸/٢٩
» حس خوب/بد :: ۱۳٩٢/۸/٢٩
» plain text :: ۱۳٩٢/۸/٢٩
» خدا، این نعمت همیشگی... :: ۱۳٩٢/۸/٢٩
» روزمره :: ۱۳٩٢/۸/٢۸
» فواید وبلاگ گردی!!! :: ۱۳٩٢/۸/٢٧
» همسر مهربون غیرشیکمو! :: ۱۳٩٢/۸/٢٧
» چند تا چیز بی ربط :: ۱۳٩٢/۸/٢٧
» ارائه :: ۱۳٩٢/۸/٢٧
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/۸/٢٦
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/۸/٢٦
» روزمره :: ۱۳٩٢/۸/٢٦
» روزانه :: ۱۳٩٢/۸/٢٦
» روزمره :: ۱۳٩٢/۸/٢٥
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/۸/٢٥
» بمب گوگلی!!! :: ۱۳٩٢/۸/٢٥
» عاشورا در گوگل! :: ۱۳٩٢/۸/٢٤
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/۸/٢٤
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/۸/٢٤
» امروز :: ۱۳٩٢/۸/٢٤
» زندگی قشنگ :: ۱۳٩٢/۸/٢٤
» جست و جوی گوگل :: ۱۳٩٢/۸/٢۳
» آلمانی/انگلیسی :: ۱۳٩٢/۸/٢۳
» عاشورای اینجا :: ۱۳٩٢/۸/٢۳
» امروز :: ۱۳٩٢/۸/٢۳
» چیزایی که امروز یاد گرفتم (آینده ی نزدیک!! ) :: ۱۳٩٢/۸/٢۳
» چیزایی که قراره در آینده ی نزدیک یاد بگیرم!!! :: ۱۳٩٢/۸/٢٢
» چیزایی که امروز یاد گرفتم (شفاف سازی) :: ۱۳٩٢/۸/٢٢
» برداشت من :: ۱۳٩٢/۸/٢٢
» دو تا چیز کاملا بی ربط... :: ۱۳٩٢/۸/٢۱
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/۸/٢۱
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/۸/٢۱
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/۸/٢۱
» امروز :: ۱۳٩٢/۸/٢۱
» دیروز :: ۱۳٩٢/۸/٢۱
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/۸/۱٩
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/۸/۱٩
» دیروز، امروز، فردا :: ۱۳٩٢/۸/۱٩
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/۸/۱۸
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/۸/۱۸
» پدر/فرزند :: ۱۳٩٢/۸/۱۸
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/۸/۱۸
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/۸/۱۸
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/۸/۱٧
» این روزا :: ۱۳٩٢/۸/۱٧
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/۸/۱٦
» آرزوهای کوچیک/ خوشبختی های بزرگ :: ۱۳٩٢/۸/۱٦
» ... :: ۱۳٩٢/۸/۱٦
» رفت :: ۱۳٩٢/۸/۱٦
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/۸/۱٥
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/۸/۱٥
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/۸/۱٥
» مرگ نزدیک است :: ۱۳٩٢/۸/۱٥
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/۸/۱٤
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/۸/۱٤
» محرم :: ۱۳٩٢/۸/۱٤
» تمدید ویزا :: ۱۳٩٢/۸/۱٤
» روزمره :: ۱۳٩٢/۸/۱۳
» خساست :: ۱۳٩٢/۸/۱۳
» امروز :: ۱۳٩٢/۸/۱٢
» خریدانه :: ۱۳٩٢/۸/۱٢
» مهمونی :: ۱۳٩٢/۸/۱۱
» امروز و فردا :: ۱۳٩٢/۸/۱٠
» حضور فعال!! :: ۱۳٩٢/۸/٩
» استاد، مقاله، شانس... :: ۱۳٩٢/۸/٩
» همسرانه :: ۱۳٩٢/۸/٩
» کلینیک :: ۱۳٩٢/۸/٩
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/۸/۸
» تو ذوق خوردگی!! :: ۱۳٩٢/۸/۸
» زندگی قشنگ :: ۱۳٩٢/۸/۸
» امروز :: ۱۳٩٢/۸/۸
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/۸/٧
» امروز :: ۱۳٩٢/۸/٧
» استاد :: ۱۳٩٢/۸/٧
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/۸/٦
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/۸/٦
» امروز :: ۱۳٩٢/۸/٦
» کوهنوردی! :: ۱۳٩٢/۸/٥
» کوه :: ۱۳٩٢/۸/٥
» بلیت- خرید امروز :: ۱۳٩٢/۸/٥
» روزمره :: ۱۳٩٢/۸/٤
» یه باگ دیگه تو پرشین بلاگ! :: ۱۳٩٢/۸/٤
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/۸/٤
» دور باطل :: ۱۳٩٢/۸/۳
» اتفاق :: ۱۳٩٢/۸/۳
» تاییدیه ی 2 :: ۱۳٩٢/۸/۳
» پست :: ۱۳٩٢/۸/٢
» تموم شد :: ۱۳٩٢/۸/٢
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/۸/٢
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/۸/٢
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/۸/٢
» تست مهربونی! :: ۱۳٩٢/۸/٢
» تاییدیه :: ۱۳٩٢/۸/٢
» بلیت سفر :: ۱۳٩٢/۸/٢
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/۸/۱
» رسید :: ۱۳٩٢/۸/۱
» بی ربط :: ۱۳٩٢/۸/۱
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/۸/۱
» روزمره ی امروز! :: ۱۳٩٢/٧/۳٠
» کمی خوشحالانه :: ۱۳٩٢/٧/۳٠
» باگ پرشین بلاگ! :: ۱۳٩٢/٧/۳٠
» شعر :: ۱۳٩٢/٧/۳٠
» انتقاد :: ۱۳٩٢/٧/٢٩
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/٧/٢٩
» پرکار ولی بی حاصل :: ۱۳٩٢/٧/٢٩
» روزمره :: ۱۳٩٢/٧/٢۸
» کلید :: ۱۳٩٢/٧/٢۸
» خرید :: ۱۳٩٢/٧/٢۸
» آخر هفته :: ۱۳٩٢/٧/٢٧
» شام :: ۱۳٩٢/٧/٢٧
» پراکنده :: ۱۳٩٢/٧/٢٦
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/٧/٢٥
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/٧/٢٥
» امروز :: ۱۳٩٢/٧/٢٥
» مهمونی :: ۱۳٩٢/٧/٢٥
» مهمونی، دختر خوش قلب... :: ۱۳٩٢/٧/٢٤
» فرهنگ شلوغی! :: ۱۳٩٢/٧/٢٤
» رفتن :: ۱۳٩٢/٧/٢٤
» حافظه :: ۱۳٩٢/٧/٢٤
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/٧/٢۳
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/٧/٢۳
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/٧/٢۳
» این بیان من نیست، ولی حرف دل من هست ... :: ۱۳٩٢/٧/٢۳
» میتفار :: ۱۳٩٢/٧/٢۳
» فردا :: ۱۳٩٢/٧/٢۳
» چند تا چیز بی ربط :: ۱۳٩٢/٧/٢٢
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/٧/٢٢
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/٧/٢٢
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/٧/٢٢
» عهدنامه ی گلستان :: ۱۳٩٢/٧/٢٢
» برکت :: ۱۳٩٢/٧/٢٢
» امروز :: ۱۳٩٢/٧/٢۱
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/٧/٢۱
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/٧/٢۱
» در!!! :: ۱۳٩٢/٧/٢۱
» مهمونی :: ۱۳٩٢/٧/٢۱
» کیک و سوهان کنجدی :: ۱۳٩٢/٧/٢٠
» اشتباهی!!! :: ۱۳٩٢/٧/٢٠
» کمی تا قسمتی بهتر :: ۱۳٩٢/٧/٢٠
» مهمونی ناکام! :: ۱۳٩٢/٧/۱٩
» روزمره :: ۱۳٩٢/٧/۱٩
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/٧/۱٩
» امتحان رانندگی :: ۱۳٩٢/٧/۱۸
» امروز :: ۱۳٩٢/٧/۱۸
» ایران :: ۱۳٩٢/٧/۱۸
» استاد نیومد... :: ۱۳٩٢/٧/۱۸
» فردا :: ۱۳٩٢/٧/۱٧
» حالم خوب ... :: ۱۳٩٢/٧/۱٧
» قرار :: ۱۳٩٢/٧/۱٦
» این روزا :: ۱۳٩٢/٧/۱٦
» درس، درس، درس ... :: ۱۳٩٢/٧/۱٦
» روزانه :: ۱۳٩٢/٧/۱٥
» متاهلانه :: ۱۳٩٢/٧/۱٥
» دعا :: ۱۳٩٢/٧/۱٥
» مهمونی :: ۱۳٩٢/٧/۱٥
» کادو :: ۱۳٩٢/٧/۱٤
» تصور :: ۱۳٩٢/٧/۱٤
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/٧/۱٤
» یک بعد از ظهر قشنگ :: ۱۳٩٢/٧/۱٤
» خرید اجباری :: ۱۳٩٢/٧/۱۳
» دو تا فرهنگ یه کم عجیب آلمانی! :: ۱۳٩٢/٧/۱۳
» خرید :: ۱۳٩٢/٧/۱۳
» امروز :: ۱۳٩٢/٧/۱٢
» سرما خوردگی :: ۱۳٩٢/٧/۱٢
» تجربه :: ۱۳٩٢/٧/۱۱
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/٧/۱۱
» پروپوزال :: ۱۳٩٢/٧/۱۱
» مهمونی دیشب :: ۱۳٩٢/٧/۱۱
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/٧/۱٠
» یه آدم با تجربه با یه ذهن پر از ایده :: ۱۳٩٢/٧/۱٠
» امیدوارم هم چیز بهتر بشه... :: ۱۳٩٢/٧/۱٠
» چت!! :: ۱۳٩٢/٧/۱٠
» .... :: ۱۳٩٢/٧/۱٠
» خرید :: ۱۳٩٢/٧/٩
» امروز :: ۱۳٩٢/٧/٩
» .... :: ۱۳٩٢/٧/۸
» رولت :: ۱۳٩٢/٧/۸
» ادامه ی امروز!!! :: ۱۳٩٢/٧/۸
» یه روز .... :: ۱۳٩٢/٧/۸
» مهمونی :: ۱۳٩٢/٧/۸
» کمد تکونی! :: ۱۳٩٢/٧/٧
» اتفاقات جا مونده :: ۱۳٩٢/٧/٧
» جشن پاییزه :: ۱۳٩٢/٧/٧
» شنبه، روز تعطیل :: ۱۳٩٢/٧/٦
» کتاب :: ۱۳٩٢/٧/٦
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/٧/٥
» مهمونی :: ۱۳٩٢/٧/٥
» مرحله ی جدید زندگی :: ۱۳٩٢/٧/٤
» چرا یازده نمی شه؟!! :: ۱۳٩٢/٧/٤
» شفاف سازی :: ۱۳٩٢/٧/۳
» مهندس، ریاضیدان، رشته های علوم تجربی... :: ۱۳٩٢/٧/۳
» این روزا :: ۱۳٩٢/٧/۳
» امروز :: ۱۳٩٢/٧/٢
» تفاوت :: ۱۳٩٢/٧/٢
» دقت همسر! :: ۱۳٩٢/٧/٢
» من و عربی :: ۱۳٩٢/٧/٢
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/٧/۱
» یه روز ساده :: ۱۳٩٢/٧/۱
» نویسندگی... :: ۱۳٩٢/٧/۱
» امروز :: ۱۳٩٢/٧/۱
» چیزایی که امروز یاد گرفتم... :: ۱۳٩٢/٧/۱
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/٦/۳۱
» یه روز آروم :: ۱۳٩٢/٦/۳۱
» دعا :: ۱۳٩٢/٦/۳۱
» این آخر هفته :: ۱۳٩٢/٦/۳٠
» روزایی که همسر اینجاست :: ۱۳٩٢/٦/۳٠
» خرید آخر هفته :: ۱۳٩٢/٦/٢٩
» مهر، مدرسه، بچگی، زندگی... :: ۱۳٩٢/٦/٢٩
» بارقه هایی از امید :: ۱۳٩٢/٦/٢٩
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/٦/٢۸
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/٦/٢۸
» فرهنگ آلمانی! :: ۱۳٩٢/٦/٢۸
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/٦/٢۸
» چیزایی که امروز یاد گرفتم (شفاف سازی) :: ۱۳٩٢/٦/٢۸
» چیزایی که امروز یاد گرفتم (ادامه) :: ۱۳٩٢/٦/٢۸
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/٦/٢۸
» خبرای .. :: ۱۳٩٢/٦/٢۸
» استاد دقیقه نودی :دی :: ۱۳٩٢/٦/٢۸
» قرآن :: ۱۳٩٢/٦/٢۸
» چیزایی که امروز یاد گرفتم (ادامه) :: ۱۳٩٢/٦/٢۸
» پدر و مادرا! :: ۱۳٩٢/٦/٢۸
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/٦/٢٧
» روزمرگی :: ۱۳٩٢/٦/٢٧
» دانشجوی آلمانی/ دانشجوی ایرانی :: ۱۳٩٢/٦/٢٧
» مقاله! :: ۱۳٩٢/٦/٢٧
» مهمونی کافی شاپ :: ۱۳٩٢/٦/٢٧
» چیزایی که امروز یاد گرفتم (ادامه) :: ۱۳٩٢/٦/٢٦
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/٦/٢٦
» فیلم، گذشته، آینده.... :: ۱۳٩٢/٦/٢٦
» همسر یا سفارت آلمان؟!!! :: ۱۳٩٢/٦/٢٦
» هوراااااااااا :: ۱۳٩٢/٦/٢٥
» گوگل و آمار وبلاگ من! :: ۱۳٩٢/٦/٢٥
» امروز خود را چگونه گذراندیم؟! :: ۱۳٩٢/٦/٢٥
» خواب :: ۱۳٩٢/٦/٢٥
» مهمونی یهویی :: ۱۳٩٢/٦/٢٥
» امروز :: ۱۳٩٢/٦/٢٤
» Privacy امروزی :: ۱۳٩٢/٦/٢٤
» جلسات کتابخوانی :: ۱۳٩٢/٦/٢٤
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/٦/٢۳
» کارهای تکراری :: ۱۳٩٢/٦/٢۳
» ذخیره ی غذایی از حد اتمام گذشته است!! :: ۱۳٩٢/٦/٢۳
» فرهنگی آلمانی :: ۱۳٩٢/٦/٢۳
» رقص لایو! :: ۱۳٩٢/٦/٢۳
» خوشحال می شویم :) :: ۱۳٩٢/٦/٢٢
» خونه، انگیزه ای برای بازگشت ... :: ۱۳٩٢/٦/٢٢
» امروز :: ۱۳٩٢/٦/٢٢
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/٦/٢٢
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/٦/٢۱
» کس نخارد پشت من، جز ناخن انگشت من :: ۱۳٩٢/٦/٢۱
» جلسات کتابخوانی، شنبه :: ۱۳٩٢/٦/٢۱
» گذشته (دبستان) :: ۱۳٩٢/٦/٢٠
» گذشته (دوران کارشناسی) :: ۱۳٩٢/٦/٢٠
» دکتر :: ۱۳٩٢/٦/٢٠
» تاریخ طبری، حجه الوداع :: ۱۳٩٢/٦/٢٠
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/٦/۱٩
» کامنت های تبلیغاتی! :: ۱۳٩٢/٦/۱٩
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/٦/۱٩
» خاطرات ذهن آدم :: ۱۳٩٢/٦/۱٩
» فلاش بک (ادامه) :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
» فلاش بک :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
» امروز :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
» دیشب :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
» مامان بزرگ :: ۱۳٩٢/٦/۱٧
» روزای پُکیدنی :دی :: ۱۳٩٢/٦/۱٧
» سوتی های ما :: ۱۳٩٢/٦/۱٧
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/٦/۱٦
» آخر هفته :: ۱۳٩٢/٦/۱٦
» تلاش ناکام برای خرید کفش! :: ۱۳٩٢/٦/۱٥
» دیروز، امروز :: ۱۳٩٢/٦/۱٥
» عنوان پست قبلی!!! :: ۱۳٩٢/٦/۱٤
» این ور، اون ور؟ :: ۱۳٩٢/٦/۱٤
» مقاله :: ۱۳٩٢/٦/۱٤
» .... :: ۱۳٩٢/٦/۱٤
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/٦/۱۳
» یه راه برای کمک کردن به دیگران :: ۱۳٩٢/٦/۱۳
» عشقولانه ی همسرانه :: ۱۳٩٢/٦/۱۳
» دختر معمولی خجسته! :: ۱۳٩٢/٦/۱۳
» سه شنبه ها! :: ۱۳٩٢/٦/۱٢
» نعمت های ما! :: ۱۳٩٢/٦/۱٢
» چیزهایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/٦/۱٢
» عکس :: ۱۳٩٢/٦/۱۱
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/٦/۱۱
» سفر (قسمت آخر، برگشت) :: ۱۳٩٢/٦/۱۱
» روز آخر سفر و پمپ بنزین! :: ۱۳٩٢/٦/۱۱
» روز آخر سفر (بروکسل) :: ۱۳٩٢/٦/۱۱
» ادامه ی سفر (بروکسل) :: ۱۳٩٢/٦/۱٠
» رسیدیم (سفر، بروکسل) :: ۱۳٩٢/٦/٩
» یه روز کاملا رو دور تند! :: ۱۳٩٢/٦/۸
» ذهن پریشان من :: ۱۳٩٢/٦/۸
» چیزایی که امروز یاد گرفتم :: ۱۳٩٢/٦/۸
» هشدار! :: ۱۳٩٢/٦/٧
» امروز! :: ۱۳٩٢/٦/٧
» از کجا کتاب دانلود کنیم؟ :: ۱۳٩٢/٦/٧
» چیزایی که امروز یاد گرفتم (تاریخ طبری) :: ۱۳٩٢/٦/٧
» فرهنگ کتابخونی :: ۱۳٩٢/٦/٦
» خبرای خوب امروزم :: ۱۳٩٢/٦/٦
» مقاله :: ۱۳٩٢/٦/٦
» جلسات کتابخوانی failed! :: ۱۳٩٢/٦/٦
» تاریخ طبری :: ۱۳٩٢/٦/٦
» کارای امروزم :: ۱۳٩٢/٦/٥
» دزدی که فقط تو ایران نیست! :: ۱۳٩٢/٦/٤
» کتاب مفتاح الفلاح :: ۱۳٩٢/٦/٤
» امروز فقط یه کوچولو مفید بودم! :: ۱۳٩٢/٦/٤
» موضوع جلسه های کتابخوانی :: ۱۳٩٢/٦/٤
» آپدیت پست قبلی :) :: ۱۳٩٢/٦/۳
» آخرین مهمونی این هفته :: ۱۳٩٢/٦/۳
» کتاب :: ۱۳٩٢/٦/۳
» مهمونی یهویی :: ۱۳٩٢/٦/٢
» ورزش همسر و Schneeballen :: ۱۳٩٢/٦/٢
» یک روز کامل با برنامه نویسی :: ۱۳٩٢/٦/۱
» سفر :: ۱۳٩٢/٦/۱
» کتابخونی :: ۱۳٩٢/٦/۱
» روزانه :: ۱۳٩٢/٥/۳۱
» امروز :: ۱۳٩٢/٥/۳۱
» همسر :: ۱۳٩٢/٥/۳٠
» برای تازه واردای آلمان :: ۱۳٩٢/٥/٢٩
» شهرگردی پیاده :: ۱۳٩٢/٥/٢٩
» صرفا جهت ثبت خاطرات :: ۱۳٩٢/٥/٢۸
» مهمونی :: ۱۳٩٢/٥/٢۸
» عکس های جنگل سیاه و کارلسروهه :: ۱۳٩٢/٥/٢٧
» اذکار هفت گانه :: ۱۳٩٢/٥/٢٧
» سفر به جنگل سیاه و کارلسروهه :: ۱۳٩٢/٥/٢٧
» جنگل سیاه :: ۱۳٩٢/٥/٢٧
» دعا :: ۱۳٩٢/٥/٢٥
» اشتراسبورگ :: ۱۳٩٢/٥/٢٥
» آشپزی :: ۱۳٩٢/٥/٢٥
» بازم مقاله :: ۱۳٩٢/٥/٢٥
» مقاله :: ۱۳٩٢/٥/٢٥
» کتاب صوتی :: ۱۳٩٢/٥/٢٤
» مروری به گذشته :: ۱۳٩٢/٥/٢۳
» یکشنبه :: ۱۳٩٢/٥/٢٠
» کباب :: ۱۳٩٢/٥/٢٠
» افطاری هایی که دادیم و رفتیم :: ۱۳٩٢/٥/۱٧
» افطاری پیتزا! :: ۱۳٩٢/٥/۱٧
» معرفی کتاب :: ۱۳٩٢/٥/۱٧
» عید فطر :: ۱۳٩٢/٥/۱٧
» آشپزی :: ۱۳٩٢/٥/۱٧
» خونه ی ما :: ۱۳٩٢/٥/۱٥
» خوشحالم! :: ۱۳٩٢/٥/۱٥
» اولین پست :: ۱۳٩٢/٥/۱٤
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳٩٢/٥/۱٤
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

من یه دختر معمولی هستم که با همسرم توی یه شهر کوچیک آلمان یه زندگی دانشجویی خیلی معمولی داریم و اینجا میخوام همین روزای ساده ولی قشنگ زندگیمونو ثبت کنم. البته زندگی ما هم مثل همه ی زندگی ها فراز و نشیب های زیادی داشته و داره ولی داشتن این فراز و نشیب ها خودش معمولیه! -- 22 اکتبر 2016 یکی از بهترین و قشنگ ترین اتفاقای زندگیمون رخ داد و پسرمون متولد شد. -------------------------------------------------- اگر سوالی در مورد پذیرش توی آلمان داشتین، اول از همه لطفا به سایت اپلای ابرود دات ارگ مراجعه کنید. ----------------------------------------------- اگه نتونستید جواب سوالاتونو بگیرین، من تا جایی که بتونم بهتون کمک می کنم، ولی ازتون خواهش می کنم، سوالاتون رو فقط و فقط توی پست "از من بپرسید" که تنها پست توی برچسب "از من بپرسید" هست، بپرسید، یعنی این آدرس: http://mamooli.persianblog.ir/post/524/ در غیر این صورت به احتمال زیاد جواب داده نمیشه. ------------------------------------------------ اگه رمز می خواین، بگین. -------------------------------------------------- اگه با من کار دارین، به این آدرس ایمیل بزنین: mamooli_persianblog@yahoo.com
نويسندگان
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
امکانات وب