هیچ حرفی برای گفتن ندارم، فقط اومدم بگم من هستم نیشخند.

--

سیستمم انقدر در مورد جواب هایی که داده مشکوک بوده که الان با کوچک ترین تغییری جوابام بدتر میشه!! قبلا مشکلم این بود که صد تا چیزو تغییر میدادم، نتیجه ها کوچکترین تغییری نمی کردن. الان مشکلم اینه هر تغییر کوچیکی یه عالمه تغییر ایجاد میکنه، اونم در جهت منفی!

--

امروز منشی دانشگاهی که قراره از این ترم کار کنم اومده بود سر کار. آخه آخرین بار گفت بود سه هفته میرم تعطیلات، نیستم. بهش ایمیل زدم سوالمو پرسیدم، بهش هم گفتم امیدوارم تعطیلات خوش گذشته باشه. جواب داده خوب بود، ولی کم بود! فک کنم تعریف آلمانی ها از "تعطیلات" و "کم" با ما فرق داره چشمک.

---

دیگه چیزی نمونده کلیدرو تموم کنم. فقط سه جلد دیگه مونده نیشخند. الان اوایل جلد هشتمم. تموم شه میایم یه تیکه هاییشو براتون می نویسم لبخند.