امروز از صبح نشستم همین کارایی که تو این دو هفته کردمو به صورت یه گزارش نوشتم و برای استاد فرستادم. البته هدف اصلیم نوشتن گزارش نبود، بلکه می خواستم تعیین کنم که از این به بعد بهتره بیشتر تو چه مسیری حرکت کنیم. یعنی گزارشم با نگاه به آینده بود، نه نگاه به گذشته چشمک.

واسه همینم همه چیزو کامل ننوشتم. چون قرار بود فردا برم با استاد صحبت کنم. فقط می خواستم حدودی بدونه به نظر من بهتره الان رو چی کار کنیم. ضمن اینکه استادم هیچ وقت نمی خونه گزارش هایی که براش می فرستمو! گاهی یه نگاه می اندازه. می خواستم تا جایی که ممکنه کم باشه.

حالا ایمیلمو جواب داده که من مریضم، نمیام فردا. اسکایپی بذاریم قرارو!

اگه می دونستم امروز کلا تو رختخوابه، براش گزارش کامل تری می نوشتم که لااقل وقتش پر بشه با خوندنش چشمک.

--

راست گفتم بهتون که ماکروفر دار شدیم؟ نگفتم نه؟ خب الان گفتم دیگه نیشخند. اولین غذایی هم که توش خوردیم قرار بود پیتزا با نون توست باشه که به نظرم اصلا خوب نشد. تو همون فر خیلی بهتر میشد. ماکروفر قشنگ نونا رو آبدار کرده بود!