همسر وقتی می خواست بره، میخواست منو دلداری بده می گفت غصه نخور برات نون میارم از ایران نیشخند. نون سنگک تو کل آلمان فقط تو چند تا شهر هست. البته شهر ما هم میاره ولی مثل اینکه دونه ی دویوروئه و اونم تا میارن تموم میشه و باید بسپاری برات نگه دارن. تازه همونم از نوع فریزریه!

خلاصه، اون روز که رفته بودم خونه ی بچه ها اینو براشون تعریف کردم. میگن فک کن همسر بیاد، نون هم بیاره، زنگ بزنی ما رو دعوت کنی به صرف نون سنگک، چقد خوب میشه خیال باطل!

حالا پریشب که دعوتشون کردم اومدن، از راه که اومدن میگن بوی قرمه سبزی میاد؟ گفتم آره. یکیشون میگه من فک کردم همسر اومده نون آورده، ما رو دعوت کردی!

طفلکی فک کنم ناامید شد دید غذا نون و پنیر نیست، برنج و قرمه سبزیه خنثی!