دیشب که از مهمونی اومدیم، وایرلس گوشیم روشن بود. همین که به محدوده ی وایرلس خونه رسید، اتوماتیک وصل شد و بلافاصله هم دیدم یه پیغام رو وایبر دارم. نگاه کردم دیدم خواهر بزرگتره. نوشته یه جای یه مقاله رو متوجه نمیشم، سه شنبه هم ارائه دارم. کی بیام برام توضیح میدی؟ زود لازم دارم. فردا یه وقت بده، خداحافظ!

با خودم گفتم ای بابا! یعنی من انقد به بیچاره گفتم وقت ندارم که الان فک میکنه باید حتما تاکید کنه که زود وقت میخواد؟سوال

عصری دیدم پیرامید رو وایبر پیغام داده بود یه سوالی پرسیده بود. جواب دادم. اونم آن بود. میگه راجع بهش بعدا باید با هم بیشتر صحبت کنیم. یه وقت اسکایپ به ما بده!

برام ثابت شد که انقد به مردم بیچاره هی گفتم وقت ندارم، وقت ندارم که حالا به این شکل ازم وقت میخوان!!

--

خواستم از همین تریبون از همه ی کسایی که بهشون گفتم وقت ندارم عذرخواهی کنم. باور کنین وقت نداشتم به خدا که بهتون گفتم ندارم یا گفتم بعدا جواب میدم یا با چند روز تاخیر جوابتونو دادم یا کوتاه جوابتونو دادم!

به هر حال شما به بزرگواری خودتون ببخشید لطفا، سعی میکنم دیگه اینطوری نباشم لبخند.