ما که اینجا دسترسی به این آدمای خفن انگلیسی حرف بزن نداریم! ولی یه کلمه بود همین استاده که دعوت شده بود اینجا به کار برد و برامون توضیح هم داد، من خیلی خوشم اومد. گفتم بیام به شما هم بگم، شما هم خوشتون بیاد نیشخند.

عبارتی که توی ارائه اش به کار برد، این بود: Jones for freedom.

این عبارت یعنی خیلی مشتاق آزادی بودن، یعنی واسه آزادی مردن (مردن به معنی همون اشتیاق ها، وقتی میگیم من می میرم واسه فلان چیز).

اما توضیحی که داد جالب بود. گفت خود فعل Jones در اصلش برای اون معتادایی به کار میره که مواد بهشون نرسیده، دارن می لرزن. یعنی تو اون لحظه مواد براشون حکم زندگی رو داره، یعنی اگه بهشون نرسه حالشون خیلی بده، خیلی نیاز مبرمی به مواد دارن.

حالا این فعل برای چیزای دیگه هم به کار میره، مثل همون آزادی، یا خیلی چیزای دیگه، یا به عبارتی بسط معنایی پیدا کرده لبخند.

هیچی دیگه. خواستم این فعلو شما هم یاد بگیرین، مخصوصا اگه معتادین، احتمالا خیلی به دردتون میخوره نیشخند.