امروز عصری یه ایمیل گرفتم از یکی از بچه های گروه خودمون (یعنی ما بچه هایی که با استاد ایکس کار می کنیم). ایمیل زده بود به همه ی بچه های دانشکده که گروه ایکس می خواد خداحافظی کنه. این هفته، هفته ی آخر کار من و فلانیه (یکی دیگه از بچه های گروه). هر کی دوست داره بیاد اتاق ما تا با هم خداحافظی کنیم.

فقط من نمی دونم مگه من و اون یکی دیگه از بچه ها که دانشجوهای این استادیم برگ چغندریم که میگه گروه خداحافظی می کنه؟سوال

البته فکر کنم علتش این باشه که فقط این دو تا میرفتن دانشکده. ما دو تای دیگه از خونه کارامونو انجام میدیم. به این ترتیب گروه ما هم دیگه داره منحل میشه. اوستا که رفت یه دانشکده ی دیگه. بچه ها هم که کم کم دارن پراکنده میشن.

ایرانی های شهرمونم که دیگه کم کم دارن پراکنده میشن. مثل اینکه همه کم کم دارن یه مرحله ای از زندگیشونو طی می کنن و وارد مرحله ی بعد میشن. ان شاءالله که ما هم زودتر تموم کنیم و بریم ببینیم غول مرحله ی بعد چیه!