چند تا از عکسا رو نشستم کوچیک کردم که پرشین بلاگ بذاره آپلود کنم. ببخشید که دیگه کیفیت عکسا اومده پایین، آخه حجم عکس نباید بیشتر از صد کیلو باشه! خودتون می دونین چقد باید کیفیت عکسو کم کرد دیگه.

فقط عکس اول مال زوریخه. تو زوریخ فقط یکی دو ساعت بودیم، اونم واسه ناهار، واسه همین از جای خاصی عکس نگرفتیم. این یکی هم کنار دریاچه است که پر از مرغ دریایی بود:


اینم خلاصه ی آکواریوم چشمک. البته موجود زیاد بود تو آکواریوم، ولی فک می کنم خودتون کیفیت های خیلی بهتریشو می تونین با سرچ تو اینترنت پیدا کنین. واسه همین من فقط برای ثبت خاطرات چند تاشو اینجا میذارم.

این که خیلی خسته است نیشخند:


اینم پنگوئنا:


اینم ستاره ی دریایی:

اینم یه ماهی که اسمشو نمی دونم. سفره ماهیه آیا؟