این عکسا همش مال جنوائه.

 

 

این عکس پانوراماست که همسر از کل فضای کنار ساحل گرفت.

 

این کشتی خیلی قشنگ بود. توش هم بلیتی بود و می شد رفت دید. ما هم رفتیم دیدیم. یه کشتی جنگی قدیمی بود. اگه دقت کنین (نمی دونم دیده میشه یا نه)، اون سوراخایی که روی بدنه ی کشتی هست، ازشون لوله ی توپ اومده بیرون.

این عکسو اصلا نمی دونم کجاست!! همسر عکس گرفته، منم گذاشتم نیشخند:

 

اون موقع که ما تو این ساحل بودیم، هوا داشت حالش بد میشد!! فرداش هم که بد جور برف گرفت دیگه. ولی ساحل صخره ای خیلی قشنگی بود.