حدود 1600 دقیقه طول کشید تا برنامه ام اجرا شد. در اصل در واقع این برنامه ی من نبود. برنامه ای بود که قبلا توسط یه عده ی دیگه نوشته شده بود (و گفته بودم که ایراد داره کدشون).

می خواستم همین برنامه رو روی یه سری داده ی دیگه امتحان کنم. برای اینکه تستش کرده باشم، یه فایل درستو هم به عنوان ورودی و هم به عنوان فایل استاندارد بهش دادم. هدف این برنامه اینه که فایل ورودی رو با فایل استاندارد مقایسه کنه و بگه فایل ورودی چقدر درست عمل کرده.

حالا من فایل استانداردو به عنوان فایل ورودی و فایل استاندارد بهش دادم، میگه 37 تا غلط داره خنثی.