نمی دونم این ابتکار خانوم دوست ما بود، یا کلا آلمانی ها این کارو می کنن، ولی به هر حال ما دوست داشتیم لبخند.

دیروز که رفتیم خونه ی دوستامون، اون زوجی که عروسیشون چند ماه پیش بود، به هممون نفری یه پاکت در بسته دادن. پشتش هم اسمامون نوشته شده بود. بازش کردیم، دیدیم یه کارته که توش ازمون تشکر کردن (به خاطر اینکه عروسیشون رفته بودیم)، به علاوه ی عکسی که باهاشون گرفته بودیم که ظاهر کرده بودن و گذاشته بودن لای کارت.

روز عروسی هر کسی که می رفت کادوشو می داد، عکاس یه عکس ازشون با عروس و دوماد می گرفت. همون عکسو برامون ظاهر کرده بودن و دادن دست خودمون لبخند.