همین دور و برام، ولی حرفی برای نوشتن ندارم! برنامه ها رو کم و بیش ران کردم رو سرور. صبح دیدم یکیشون که اتفاقا دقیقا آخری هم بود ارور داده. نگاه کردم، دیدم کلا انگاری یه سری کارا رو داره اشتباه انجام میده برنامه ام. هرچی برنامه رو پشت و رو کردم، هیچ ایرادی نداشت. آدرس همه ی فایل ها درست بود، ولی انگاری این داشت از رو یه فایل دیگه می خوند!

دلم هری ریخت. فکر کردم تمام این مدت برنامه داشته اشتباه اجرا میشده و کلا ارور داره. بعد چک کردم دیدم توی درست کردن فایل اولیه یه اشتباهی اتفاق افتاده که باعث شده فایل آخری غلط باشه. کلی خوشحال شدم که اشتباه مال تمام فایل ها نبوده لبخند.

حالا فعلا که این فایل آخری رو هم گذاشتم اجرا. با خودم قرار گذاشته بودم دوازدهم تموم بشه کارای مقاله ام و ان شاءالله تموم میشه فردا لبخند. البته یه خورده سخته، چون من انتظار داشتم امروز نتیجه ی برنامه هامو بگیرم و فردا رو بذارم برای نوشتن تحلیل ها تو مقاله، حالا باید فردا همه رو با هم انجام بدم، ولی من می تونم مژه. مگه نه؟ چشمک.