اون زمان که کتاب مقامات العلیه رو می خوندم این نکته رو توش خوندم، اما نمی دونم اینجا هم نوشتم یا نه. اما به هر حال الان که دارم کتاب اخلاق ناصری رو می خونم و دوباره به اون نکته رسیدم، گفتم حتی اگه قبلا هم نوشتم، خوبه که دوباره تکرار کنم:

همه تون مسلما اینو می دونین که به صفت های خوب می گیم فضیلت اخلاقی و به صفت های بد می گیم رذیلت اخلاقی. حالا این کتاب فضیلت ها رو دسته بندی کرده و رسیده به رذیلت ها. حالا اولش می خواد تعریف کنه که رذیلت چی هست؟

این طوری تعریف می کنه:

هر فضیلتی را حدیست که چون از آن حد تجاوز نمایند، چه در طرف غلو و چه در طرف تقصیر، به رذیلتی ادا کنند.... پس هر فضیلتی به مثابت وسطی است و رذایل که به ازای او باشند به منزلت اطراف. مانند مرکز و دایره، تا همچنان که بر سطح دایره یک نقطه که مرکز است دورترین نقطه هاست از محیط، و دیگر نقاط، که اعداد آن در حصر و عدّ نیاید از جوانب، چه بر محیط و چه داخل محیط، هر یک در جانبی که باشد به محیط نزدیکتر باشند از مرکز؛ ... و اینست مراد حکما از آنچه گویند فضیلت در وسط بود و رذایل بر اطراف. پس از این روی، به ازای هر فضیلتی رذیلت های نامتناهی باشد، چه وسط محدود بود و اطراف نامحدود.

--

فک می کنم معنیش واضح بود دیگه، یعنی اگه اخلاق رو مثل یه فضای دو بعدی در نظر بگیریم روی یه سطح، فضیلت اخلاقی درست مثل یه نقطه است و آدم به هر طریقی که از اون نقطه فاصله بگیره، کارش تبدیل به یه رذیلت اخلاقی شده! (فک کنم بالقوه معنیش این باشه که خوب بودن خیلی سخته چشمک.)

--

در ادامه اش یه مثال زده که عربیه، من عربیشو می نویسم که احیانا اگه اشتباه ترجمه کردم، خواننده لااقل اصل کلامو داشته باشه (کتاب ترجمه نکرده این عربی ها رو):

اصابه نقطه الهدف اعسر من العدول عنها.

یعنی احتمال اینکه تیر آدم به هدف بخوره از اینکه به غیرهدف بخوره سخت تره.

اینو دیگه فک کنم هممون دیدیم و یه مثال عینی و واضحه برای مطلبی که خواسته برسونه لبخند.

--

خب حالا میریم سراغ اون دسته بندی ای که گفتم کرده برای فضیلت و رذیلت. فضیلت ها رو چهار دسته می دونه که عبارتند از حکمت، شجاعت، عفت و عدالت.

حالا به ازای هر کدوم از اینا در کل می شه گفت دو دسته رذالت داریم. یه دسته در جهت افراط و یه دسته در جهت تفریط.

من نمی خوام همه شو براتون بگم (واقعا برین کتابو بخرین بخونین، به نظر من شدیدا می ارزه لبخند) ولی نکات جالبشو براتون میگم.

مثلا اون دو دسته رذیلت مربوط به حکمت رو اسماشونو گفته. یکیش سَفَه هست (که کلمه ی سفیه باهاش هم خانواده است) به معنی "استعمال قوت فکری در آنچه واجب نبود یا زیادت بر آنچه مقدار واجب بود". این از جانب افراط کردن بود دیگه. اون یکیش "بَلَه" هست (که با کلمه ی ابله هم خانواده است) "و آن در طرف تفریط است، تعطیل این قوت [فکری] بود به ارادت [اراده] نه از روی خلقت.

--

برای فعلا بسه دیگه لبخند.