دیروز می خواستم بیام بنویسم، ولی چشمام خسته شده بود، ترجیح دادم فقط در مواقع ضروری از لپ تاپم استفاده کنم.

دیروز خیلی روز پرکاری بود. تقریبا تمام چیزایی که استاد خواسته بودو براش انجام دادم و فرستادم. از لیست اون کارایی که قبلا بهم سپرده بود، فقط یه دونه مونده الان.

ولی امروز صبح باز دوباره ایمیل زد و دو تا کار دیگه بهم سپرد! باید این داده ها رو هم براش آماده کنم.

دیروز که از صبح تااااا ساعت هفت هشت شب واقعا همه اش داشتم کارای اونو انجام می دادم. امروز یه کمی سرم خلوت تر شده.

--

خیلی از درس و این چیزا خسته شدم. امیدوارم زودتر تموم بشه لبخند.

--

دوست دارم درسم تموم شد یه ماه برم سواحل هاوایی خوش بگذرونم.

(الکی مثلا من پولدارم نیشخند).

 --

امروز بیستمین روزی بود که روزه داشتم.