باید چند تا پست بذارم راجع به اینا:

بلیت

پزشکی در آلمان (جدیدترین اطلاعاتمون چشمک)

ترشرو شدن (اخلاق ناصری)

معلمم

امروز (این یکی رو امروز میذارم بقیه رو هم شاید همین امروز یا شایدم روزای آینده بذارم)