خیلی خوبه آدم بفهمه یه اشتباه بجا کرده لبخند. اصلا انگاری خدا اشتباه به این بزرگی رو گذاشته کنار واسه این لحظه!

یه روشی بود که من یه سال پیش به استاد گفتم ما بیایم از این روش استفاده کنیم. گفت این روش غلطه، از این روش استفاده کن. منم یه سال تمام رو این روش کار کردم. قاعدتا نتیجه تقریبا باید یکی باشه و صرفا یه سری تغییرات ظاهری بین دو تا روش باید وجود داشته باشه.

حالا که استاد تو مقاله دیده من نوشتم از فلان روش استفاده کردیم، میگه چرا از اون روش استفاده نکردی؟خنثی منم بهش گفتم ما قبلا راجع به این موضوع بحث کردیم و قرار شد به این دلیل (دلیلی که خود استاد گفته بود) از این یکی روش استفاده کنیم.

استاد هم گفت ببخشید، احتمالا من اون موقع درست نفهمیدم. حالا اگه میشه با این یکی روش هم امتحان کن که ببینیم نتایج یکی میشه یا نه.

با کلی بسم الله بسم الله روش دیگه رو امتحان کردم. آخه اگه عددش خیلی فرق می کرد، باید تمام آزمایش ها رو دوباره انجام می داد. حالا مشکل انجام دادنش نبود، مشکل این بود که چه بسا نتایج دیگه مثل قبل نشه!

نتیجه ای که به دست اومد، یه مقداری پایین تر از نتیجه ی قبلی بود. خیلی ترسیدم، چون واقعا تفاوت باید خیلی فاحش می بود. ولی در کمال تعجب دیدم من تو نسخه ی قبلی، عددها رو (اونم عددهای بهترین سیستمو که سیستم خودمون باشه) اشتباهی 4 درصد پایین تر از اون چیزی که واقعا به دست اومده به استاد گزارش دادم! و به این ترتیب با نتایج فعلی آب از آب تکون نخورد بغل. منم به استاد گفتم امتحان کردم نتایج تغییری نکرد چشمک.

--

خدایا! مچکرم؛ حتی به خاطر اشتباهایی که دوست داری بکنم لبخند.