من امروز کشف کردم که این کامنت های تبلیغاتی که میاد کاملا اتوماتیکه. البته کشف عجیبی نیست هانیشخند.

گفتم که شما هم بدونین، یعنی بدون اینکه به بازدیدها اضافه بشه آدم می بینه یه دونه نظر اضافه شده، نگاه که می کنی می بینی تبلیغیه که اگه میخوای بازدیدات بیشتر بشه بیا ما رو لینک کن و از این حرفا!

جالب ترش اینه که مثلا خط اولش هم می نویسن این متنت خیلی قشنگ بود، یا مثلا خیلی باهاش حال کردم، حرف دل ما رو زدی و از این چیزا!!!! در حالی که اصلا کسی نبوده که بیاد بخونه.