رفتم نتیجه ی آزمایش خونمو گرفتم. همه چیم خوب بود، تمام واکسنامم زده بودم، فقط آهن خونم کم بود، خیلی هم کم بود. بازه ی نرمالش 13 بود تااااا 100، اون وقت من 8 بودم!

گف تا حالا قرص آهن مصرف کردی؟ گفتم نه. گفت بزرگ ترین بسته ی موجودو برات می نویسم که صد تا داره. روزی یه دونه یا اگه تونستی دو تا بخور (اگه معده تو اذیت نکرد). دو ساعت قبل و بعدش هم شیر مصرف نکن.

بعدش هم گفت این قرصا رو مصرف می کنی (که میشه 50 روز)، بعدش چهار هفته دیگه از این قرصا نمی خوری، میای دوباره آزمایش می گیریم. ببینیم چطور شده. امیدوارم مشکلم حل بشه لبخند.

رفتم از داروخونه گرفتم قرصا رو. مسئول داروخونه به حرفای دکتر مبنی بر نخوردن شیر اینو اضافه کرد که اگه قرصی برای معده ات می خوری، با اونم باید دو ساعت فاصله داشته باشه مصرف قرص آهنت.

خلاصه، بسته رو گرفتم و 30 یورو سلفیدم!! اگه مطمئن بودم قراره اینجا برای مدتی طولانی موندگار بشیم، مطمئنا می رفتم دنبال اینکه یه بیمه ی تکمیلی پیدا کنم واسه دورها!! چند روز پیشم که واسه همسر رفتیم دکتر، داروهاش حدود سی یورو شد. خب این طوری که نمیشه، خیلی گرونه.

ولی خب فعلا که مجبوریم.

حالا فعلا بریم تو فاز مصرف اینا ببینیم به کجا می رسیم لبخند.