قبلا یه پست گذاشتم راجع به اینکه توی تاریخ طبری هیچ حرفی از حجه الوداع نزده. حالا جالبه که یه جای دیگه اش دیدم که نوشته:

از پیش گفتیم که پیمبر در حجه الوداع که حجه التمام و حجه البلاغ نیز بود، مناسک را به یاران خویش تعلیم داد و در خطبه ای که خواند سفارشها به ایشان کرد....

حالا واسم قضیه جالب تر شد! باید برم بگردم ببینم بالاخره گفته حجه الوداعو یا نه!