خب بالاخره عکسا رو منتقل کردم و حجمشونم کم کردم.

توضیح خاصی راجع به اکثر عکسا ندارم. چون همین جوری عکس گرفتم، بدون اینکه بدونم اونجا کجا هست؟ نیشخند


از این ساختمونای بلند هم که تا دلتون بخواد بود: