الان مصداق بارز قسمت پایین این عکسم خنثی:

یه کد نوشتم، چند وقت پیش، شاید حدود یه ماه پیش، قشنگ هم همه جاشو کامنت گذاری کردم که اول باید این قسمتو اجرا کنی، بعد اون قسمتو.

حالا قسمت دومو نگاه کردم می بینم اصلا به قسمت اول وابسته نیست، کار می کنه، درست هم کار می کنه!

--

عیدتون مبارک لبخند.

--

همسر امروز یکی از دوستاشو دیده که سوریه ایه، اومده همسرو بغل کرده گفت عیدت مبارک. همسر هم تبریک گفته ولی گفته عید ما فرداست. اون موقع مجبور بودن حرفشونو قطع کنن، رفته یه ساعت بعد اومده دوباره همسرو بغل کرده گفته خب برای فردا عیدت مبارک لبخند.

--

خیلی ضایعه خداییش که ما مسلمونا تو آلمان، تو یه شهر، تو روزهای مختلفی عید فطرو برگزار می کنیم!! آیا تو ایرانم همین طوریه؟ شاید ما خبر نداریم و اهل تسنن روزه شونو لزوما تو عید فطر ما باز نمی کنن سوال.

تا جایی که می دونم علت این اختلاف اینه که سنی ها نمیرن واقعا ماهو نگاه کنن و روزه شونو باز کنن. بر اساس محاسبات نجومی و تقویم عمل می کنن.