یه نفر با سرچ "آنچه نمی دانستید" رسیده به وبلاگ من.

به نظرم گوگل خیلی ضعیفه عمل کرده، باید بهش می گفته تو خودت نمی دونی دنبال چی می گردی، انتظار داری من بهت جواب بدم؟نیشخند چشمک.

(البته حدس می زنم این اسم کتابی چیزی باشه، وگرنه اصلا معقول نیست کسی همچین عبارتی رو سرچ کنه!).