یه لینک پیدا کردم که شاید برای کسایی که می خوان بیان آلمان مفید باشه.

لینک پوزیشن های کاری/درسی دانشگاها.

اگه دقت کنین می بینین که تو عنوانش هم هوخشوله اومده. پس ممکنه لینک موقعیت های کاری خیلی از دانشگاه ها توش نباشه. ضمن اینکه در بهترین حالت هم این لینک کامل نیست، چون خیلی وقتا هر دانشکده تو سایت خودش آگهی هاشو می زنه.

اما به هر حال شاید دیدن پوزیشن های بالا هم خالی از لطف نباشه.

ضمنا خیلی از پوزیشن ها دکترا و پست داک نیستن، بلکه کار تحقیقاتی هستن. یعنی تو دانشگاه کار می کنین، اما صرفا پژوهشگر هستین، و در نهایت هم مدرک دکترا دریافت نمی کنین.