کلیسای نوتردام:

این که مشخصه نمای بیرونیش بود دیگه.

کلیسا سه تا سالن داشت. یعنی با یه جداکننده جدا شده بودن، این طرح بالای یکی از اون جداکننده هاست:

 

این یکی هم نمای کلی از داخلش:

اینجا خیابون شانزه لیزه است. اون چیزی که اون دوره طاق پیروزیه.

این یکی طاق پیروزی از یه نمای نزدیک تره:

این یکی هم همون خیابون شانزه لیزه است:

بازم شانزه لیزه:

پانتئون تو هوای بارونی:

ایفل که از خیلی جاهای پاریس دیده میشد.

موزه ی ارتش:

 

نمای رودخونه تو هوایی که تکلیفش با خودش معلوم نبود بارونیه، ابریه یا آفتابی...

یک عدد پل که به گفته ی مریم خانوم تو کامنتا همون پل نئوفه:

--

ببخشید که دیروز قولشو داده بودم ولی نتونسته بودم بذارم.