این عکسا همه اش مربوط به برج ایفله. بالاش که بودیم یه دور زدیم و از همه ی زاویه ها از منظره ی شهر عکس گرفتیم.

پایینش هم که اومدیم از خود برج ایفل عکس گرفتیم باز چشمک.

 

 

این عکس رو از همون بالای برج ایفل گرفتیم: