شفاف سازی در مورد کتاب عایشه بعد از پیامبر:

خب یه چیزی که اون دفعه گفتم این بود که چطوری پیامبر داشته توی مکه و توی محل سخن روی سخنرانی میکرده و قضیه ی اینکه ابولهب هم بوده و اینها چیه؟

اول پیامبر اینا مکه بودن، قریش بیرونشون میکنن، میرن شعب، اونجا ابوطالب و خدیجه فوت می کنن. بعد از ابوطالب ابولهب میشه رئیس بنی هاشم و با قریش مذاکره می کنه و بهشون اجازه میدن به مکه برگردن.

این طوریه که اون دفعه پیامبر بازم داشته توی مکه سخن رانی میکرده.