هیچ اتفاق خاصی نیست، فقط امروز باید برم کلید مهمونخونه ی دانشگاهو برای یه بنده ی خدایی که داره میاد بگیرم. کلا اینجا دانشجوهای ایرانی با رشد قابل توجهی دارن زیاد میشن، چقدر خوب و چقدر بد.....