یه حدیثی توی این کتاب 110 سرمشق از سخنان حضرت علی نوشته بود که معلوم نشد مال حضرت علی ه یا کس دیگه. به هر حال به خوندنش می ارزیدچشمک:

«آن کس که غیبت مردم کند اگر توبه نماید آخرین کس است که وارد بهشت مى‌شود و اگر توبه نکند نخستین کسى است که وارد دوزخ مى‌شود!»