الان داشتم یه کتاب میخوندم به اسم "علم چیست، فلسفه چیست؟". البته فکر کنم کتابی که من میخوندم خلاصه بود، آخه همه اش 28 صفحه بود.

به نظرم به خوندنش می ارزید. خیلی مختصر و مفید توضیح داده بالاخره علم چیه، فلسفه چیه. یه جمله در توصیف فلسفه گفته بود که به نظرم واقعا کافی بود برای توصیف فلسفه، نوشته بود "فلسفه علمِ علم است". همون طوری که می گیم فیزیک علم ماده است، فلسفه هم هدفش شناخت علمه. حالا این که علم چیه و این چیزا رو باز توی خود کتاب توضیح داده بود. کلا دوست داشتم کتابشو، ساده، روون، مختصر و مفید.

دوست دارم یه وبلاگ پیدا کنم مال یه آدمی خیلی شبیه خودم، یه آدمی با افکار و عقاید خودم، بعد طرف یه عالمه کتاب معرفی کرده باشه من برم بخونمنیشخند.

این جوری هرچی می گردم کتاب خوب پیدا نمی کنم، یعنی هرچی رو که بقیه معرفی کردن یه چند صفحه ازش می خونم خوشم نمیاد، ول می کنم.