داشتم دنبال رقیه (دختر امام حسین) می گشتم تو کتاب حماسه ی حسینی! اونو که پیدا نکردم هنوز، ولی یه چیز جالب دیدم گفتم بنویسم:

"شما می بینید مردم از انبیا و اولیا، زیاد پیروی می کنند ولی از حکما و فلاسفه آنقدرها پیروی نمی کنند. چرا؟ برای اینکه فلاسفه فقط می گویند، فقط مکتب دارند، فقط تئوری می دهند؛ در گوشه ی حجره اش نشسته است، پی در پی کتاب می نویسد و تحویل مردم می دهد. ولی انبیا و اولیا تنها تئوری و فرضیه ندارند، عمل هم دارند. آنچه می گویند اول عمل می کنند. حتی این طور نیست که اول بگویند بعد عمل کنند، اول عمل می کنند بعد می گویند."

"کونوا دعاه للناس بغیر السنتکم" مردم را به دین دعوت کنید اما نه با زبان، با غیر زبان دعوت کنید؛ یعنی با عمل خودتان مردم را به اسلام دعوت کنید. "

----

پی نوشت 1: اون قسمت اولی که پررنگ کردم، نمونه ی بارزی از جامعه ی ما بود! ایران خودمون. من که بسیاااااااااار دیدم آدمی که میگه ببین من چطوری می پوشم، تو هم این طوری بپوش! ببین من این کارو نمی کنم، تو هم نکن، ببین من خوبم، تو هم خوب باش! اول حرف می زنن، بعد شاید عمل بکنن شاید نه!

پی نوشت 2: قسمت دومی که پررنگ کردم، اون جنبه ی دینه که خیلی ها از دیگران پنهان می کنن، اتفاقا بر عکس همه جا رو در و دیوار می زنن تذکر لسانی وظیفه ی همگانی!!! در حالی که تذکر غیرلسانی قبل از تذکر لسانی وظیفه ی همه است!

پی نوشت 3: حواسم به چیزایی که ازم خواسته بودین هست، اگه جواب ندادم، یعنی هنوز پیدا نکردم یا وقت نکردم بگردم. فعلا دارم دنبال رد پای شخصی به اسم رقیه می گردم توی کتابا (!!)، بعدش هم باید بگردم دنبال زمان اتفاق افتادن عاشورا توی همین کتابای تاریخی.