امروز به این لینک برخوردم که فکر کردم برای خیلی ها خیلی خیلی مفید باشه. اگه می خواین بیاین آلمان حتما دانلودش کنین و دقیق بخونین. همه اش چیزای مفیده.