این ساختمون یکی از بناهای دیدنیش بود که خیلی نزدیک به کلیسا بود:

 

 

اینم ساعت نجومی داخل کلیسا بود:

اینم یه عکس از توی شهر:

اینا هم چند تا عکس از منظره ی زیبای شهر با رودخونه اش:

 

 

 


اینم عکس مسجد: