اون روز که با بچه ها رفته بودیم بیرون صحبت از ریختن کف توی رودخونه و شستن ماشین با آب جاری طبیعت و این حرفا شد (کاری که برای ما ایرانی ها خیلی آشناست!)، و ما فهمیدیم که اگه اینجا از این کارا بکنیم خیلی خیلی جریمه های سنگینی در انتظارمون خواهد بود!

یکی میگفت یه بنده خدایی سیستم گرمایشش مشکل داشته، دو تا لوله ای که توی هم جا خورده بودن در اومدن و کلی دیزل ریخته روی زمین و فرو رفته تو زمین. دولت ازش پول تمیز کردن اون خاک زیر زمینو گرفته!! که شده 200,000 یورو (بعله، دویست هزار یورو!).

یکی دیگه هم می گفت یه بنده خدایی ورداشته آشغالای کاغذیشو قاطی کرده با آشغالای معمولی (یه عامله کاغذو قاطی کرده البته، نه یکی دو ورق)، مسئولین محترم هم نشستن توی کاغذای اون آقای محترم گشتن و یه نامه پیدا کردن، یه نامه ی رسمی که توش اسم طرف بوده و از همین طریق پیگیری کردن که این آشغالا مال چه کسی بوده و طرفو کلی جریمه کردن!

دانلود غیرقانونی و استفاده از تورنت و این چیزا هم که جریمه های خودشونو دارن دیگه.

کلا این آلمانی ها دست به جریمشون خوبه چشمک، اگه خواستین بیاین اینجا یه کم حواستونو جمع کنین!