از کتاب اخلاق ناصری:

ادامه ی کتابو که خوندم معلوم شد که "صبر" ( که با "حلم" فرق داره)، تحت جنس "عفت" قرار می گیره و تعریفشم اینه که آدم بتونه در مقابل هوا و هوس خودش مقاومت کنه تا کارهای قبیحی که لذت بخش هستن رو انجام نده.

پس فرق صبر با حلم اینه که صبر یعنی آدم در مقابل کارهایی که انجامش منافی عفت هست، اختیار نفسشو به دست بگیره، اما حلم یعنی آدم در مقابل کارهایی خودشو کنترل کنه که ناشی از عصبانیت و غضب هستن.

---

تعریف "مکافات" می دونین چیه؟

مکافات یعنی "احسانی را که با او کنند به مانند آن یا زیادت از آن مقابله کند و در اساءت به کمتر از آن". ( یعنی اگه کسی بهتون خوبی کرد با مثل همون خوبی یا بهترش مقابله به مثل کنین، اما اگه بهتون بدی کرد، با کمتر از اون با طرف مقابله به مثل کنید).

---

پی نوشت: یاد گرفتن این کلمات دقیق و تعریفاشونم مکافاتیه ها چشمک.