از کتاب عایشه بعد از پیامبر:

بازم چون این قسمت ها طولانی بود، من به زبون خودم، خلاصشو میگم:

عمر قبل از فوتش وصیت می کنه که بعد از مرگش یکی از شش نفری که معرفی کرده به خلافت برسه و در راس این لیست شش نفره، حضرت علی بوده. اما قبل از فوتش عایشه باهاش صحبت می کنه و تلاش می کنه عمر رو راضی کنه که اسم حضرت علی رو نیاره به عنوانی یکی از پیشنهادها برای خلافت، یا حداقل اسمشو اول نذاره. علتش هم این بوده که عایشه می ترسید که اگر علی (ع) به خلافت برسه از مستمری اون از بیت المال کم کنه.

بعد از اینکه عمر رو به خاک می سپرن، سلمان میره پیش حضرت علی و راجع به خلافت بعد از عمر با حضرت علی صحبت می کنه. در خلال این صحبت ها می فهمه که حضرت علی قصد نداره پا پیش بذاره. سلمان از حضرت علی می پرسه چرا این کارو نمی کنه؟ حضرت علی میگه برای اینکه در اون صورت می گن من خلافت رو برای مزایای مادیش می خوام.

سلمان میگه در تمام عربستان همه تو رو می شناسن و کسی در مورد تو چنین فکری نمی کنه. اگر تو پا پیش نذاری، خلیفه نمی شی و من اطلاع دارم که عایشه و طلحه دارن تلاش می کنن تا طلحه خلیفه بشه.

حضرت علی میگه طلحه خلیفه نمی شه و اگر بشه زود برکنار میشه.

سلمان بازم با حضرت علی صحبت می کنه و در نهایت نتیجه ی صحبت اون روزش با حضرت علی این هست که حضرت علی می گه "من خود برای خلافت اقدام نخواهم کرد و فقط به یک شرط حاضرم که خلافت را بپذیرم و آن اینکه مردم به سوی من بیایند و مرا خلیفه کنند."