به یک نفر آدم جهت خوردن یک عدد آدم نیازمندیم! پیرامییییییییییید، بیا این استاد منو بخور!

هفته ی پیش جمعه دیدمش، بهم گفته یه پروپوزال بنویس و توش دقیق بگو می خوای چیکار کنی.

حالا امروز ظهر ایمیل زده، دو تا از بچه ها جمعه مسافرتن، من جمعه نمیام، به جاش پنج شنبه میام (یعنی فردا)، نسخه ی اولیه (draft) تزتو بنویس بیار با هم بررسی کنیم خنثی!

منم خودمو کشتم ده صفحه براش نوشتم، ایمیل کردم، گفتم فعلا همینو داشته باش!

انگاری واقعا استادم باورش شده من باید تزمو بنویسم و تموم کنم الان سوال!