امروز تولدمه. به مناسبت تولدم می خوایم بریم دفاع یکی از بچه ها نیشخند.

چند روز پیش یکی از بچه ها زنگ زد، بهمون گفت امروز دفاعشه، ما رو هم دعوت کرد. البته ما سر دفاع نمی ریم، دفاع تو رشته ی اونا خصوصیه! فقط باید دانشجو باشه و استادای راهنما و داور. کس دیگه ای حق نداره بره تو موقع دفاع. ولی به دوستاشون میگن یه جوری بیان که درست بعد از زمان دفاع برسن، وقتی از اتاق میان بیرون، دوستاشون اونجان و با هم میرن یه جا یه چیزی می خورن. البته ظاهرا اونجایی که میرن آشپزخونه ی گروهه که همون دور و براست.

راستی امروز تولد یک سالگی وبلاگمم هستا لبخند! چقد زود یه سال شد سوال!

---

از وقتی اومدیم این خونه زیاد دست و دلم به درست کردن کیک نمی ره، نمی دونم چرا. ولی می خوام اگه خدا بخواد و حوصله داشته باشم، آخر هفته یه کیک درست کنم، روشم درست و حسابی خامه کشی کنم، ببینم بالاخره ما درست کردن کیک خامه ای رو یاد می گیریم یا نه!