بعد از مدت ها دارم دوباره تلاش می کنم ببینم پرشین بلاگ میذاره چهار تا عکس بذاریم یا نه!

اینا عکسای همون باغ و قصریه که دیروز رفتیم.

 

 

 

 

اون ته مه ها یه ساختمون می بینین، همون قصره است!

اینم اون مسجدی که گفتم تو باغ بود: