امروز رفتم برای بار n ام ویزامو تمدید کردم! اگه ویزا رو بزنی تو پاسپورت، 30 یورو میگیرن (تو شهر ما البته)، اگه بگی کارت اقامت میخوام، 80 یورو میگیرن، تازه باید منتظر هم بشی. اما اون 30 یورویی رو همون روز برات می زنن تو پاسپورت.

منم امروز 80 یورو رو از حساب ورداشتم، ولی فقط محض احتیاط این کارو کردم. با خودم گفتم اونجا میگم میخوام تو پاسپورتم بزنی. ولی خدا رو شکر که ورداشتم! آخه وقتی رفتم مسئول مربوطه گفت نمیشه بزنم توی پاسپورتت، چون یه اقامت معتبر هنوز توی پاسپورتت داری.

درست هم می گفت، اقامت فعلیم تا 26 اکتبر معتبره. مجبور شدم 80 یوروی نازنین و بی زبونو از توی کیفم در آرم، همشو تقدیم کنم!

--

عصری باید برم یه شهر نزدیک شهرمون برای همسر یه پیرهن سفید بخرم برای زیر کتش. امیدوارم داشته باشه. سه روز بیشتر به عروسی نمونده، ما همچنان لباس نداریم نیشخند.