من که هنوز دارم تلاش می کنم، ولی از این به بعد خیییییلی تشویقم کنین نیشخند. کدمو تغییر دادم، یه جوری که روی داده ی آموزشی (اولیه)، قبلا جوابش حدودا 1.5 برابر بهبود نشون میداد. امتحان کردم رو داده ی نهایی، جواب از قبل بدتره!!

پیدا کنید تفاوت بین داده ی آموزشی و داده ی اصلی را!!

خدا به من صبر جزیل و جمیل عنایت کنه، به شما هم که این چرت و پرتا رو باید بخونین همچنین چشمک.

---

امروزم اومدیم تو سلف درس بخونیم. دیروز همسر تنها اومد، من نیومدم. ولی امروز افتخار دادم تشریف فرما شدم نیشخند.

یه سری بچه هم بودن که ساعت 5.5 اینا سر و کلشون پیدا شد، ولی نیومدن تو بازی کنن. همسر میگه دیروز اومدن (پریروز هم بودن، ولی زیاد نبودن). میان اینجا با این تخته هایی که نمی دونم اسمش چیه!! (همینا که زیرش چرخ داره)، هی مانور میدن و واسه خودشون بازی می کنن.

یه جای سلف هست که چند تا پله بیشتر نداره، جون میده واسه این بازی و ظاهرا بچه ها هم کشفش کردن چشمک.

همسر میگه دیروز اومدن ازش کسب اجازه کردن واسه بازی کردن. آخه مثل اینکه یه آقایی بهشون گفته زنگ زدم به پلیس، دنبالشون هم دویده. این طفلکی ها هم ترسیدن.

دلم براشون سوخت، به قول آلمانی ها آرمااااااااا (یعنی طفلکی، آخی از این حرفا دیگه، این طوری هم نوشته میشه Armer، البته واسه خانومش فرق می کنه، میشه Arme، خیلی این کلمه رو دوست دارم، فک کنم از معدود کلمه های احساسی قشنگی هست که آلمانی ها دارن! یه سری کلمه هاشون انقد خشنه که آدم با خودش فک می کنه یعنی طرف با اینا می خواد ابراز احساسات کنه؟!!نیشخند).

خلاصه که امروز طفلکی ها تا پشت در سلف اومدن، ولی بعد رفتن. نمی دونم چرا. البته یه بنده خدایی اومد رد شد، همسر گفت همین بود دیروز دنبال بچه ها دوید. فک کنم رفته خودشو نشون بچه های بیچاره داده، بچه ها هم دررفتن!

خیلی دوست داشتم بچه ها می اومدن، دوست ندارم یه جوری باشم که بچه ها ازم فرار کنن. دوست دارم اون پیرزن مهربونه باشم که بچه ها برا هم سوت می زنن، بیاین بیاین کسی نیست، فقط همون پیرزن مهربونه است چشمک.