نه بابا، فک نکنین تزم نتیجه داده یا یه چیزی مشابه این!

یه مقاله بود که دو قرن پیش فرستاده بودم، دیشب دوباره ریویژن خورد، ولی این دفعه minor revision ه.

دو سال و یک ماه پیش این مقاله رو فرستادم. من دیگه پشت دستمو داغ کنم واسه این مجله مقاله بفرستم!!

یه سال گذشت، هیچ اتفاقی نیفتاد، ایمیل زدم که آقا این مقاله ی ما چی شد؟ جواب ندادن. بعدا دیدم یه جا هست توی سایت، حالت فرم پر کردن داره. اونجا رفتم نوشتم آقا این مقاله ی ما چی شد؟! چند روز بعدش دیدم وضعیت مقاله ام تغییر کرده و خلاصه ریویژن زده بودن. ریویژنو درست کردم. دوباره فک کنم خبری نشد و من مجبور شدم ایمیل بزنم! دوباره ریویژن زدن.

دوباره دیدم مدت هاست خبری نشده ازش. دو سه هفته پیش ایمیل زدم که آقا چی شد؟ طرف گفت ببخشید، مشکلی پیش اومده حتما. من پیگیری می کنم تا آخر هفته بهت جواب میدم. باز جواب نداد، دیروز پریروز دوباره میل زدم آقا چی شد؟ دیشب دیدم دوباره وضعیت مقاله ام تغییر کرده و دو تا ایراد خیلی کوچیک گرفته طرف.

همون دیشب اشکالاشو رفع کردم، حالا فقط باید دوباره بفرستم. تا ببینم کی بالاخره پذیرش نهایی رو میدن و کی چاپ می کنن! خدا رو شکر موضوعش طوری نبود که تو این دو سال هزار تا مقاله بهترش چاپ بشه!!