خانوم ها و آقایون خانه دار! ما به شدت به یه سری نکته ی خانه داری نیازمندیم نیشخند.

اول اینکه آقا ما چند وقتیه در زمینه ی تولید ماست به خودکفایی رسیدیم. ولی مشکل اینه که هرچی ماست درست میکنیم، بعد از چند روز هی روش صورتی میشه. چه کنیم؟نیشخند چرا انقد زود کپک می زنه؟ آیا شما هم که درست می کنین همین طوری میشه؟

دوم اینکه بی زحمت یکی دستور دقیق این ترشی بادمجونو بده. ما ترشی ها رو تو سرکه ی مذکور جوشوندیم، همون موقع له شد، فک کنم تا زمان مصرف، میرزاقاسمی بشن این بادمجونا!!

سوم اینکه اصلا تو ترشی بادمجون چی می ریزن و اندازه ی بادمجونا چقد باید باشه؟

با تشکر لبخند