سوال اینه:

 ما روز 13 فروردین به فرانکفورت پرواز داریم و الان یک سوال بزرگ ذهن من مشغول کرده بنظرت ما وسایل ضروریمون در همون 30 کیلو مجاز هر نفر به زور!!! جا بدیم و یا از گزینه پست هوایی 100 کیلو بار قبل پرواز و تحویل بار در روز رسیدن به مقصد استفاده کنیم گزینه دوم خوبی که داره با 300-400 تومن هزینه هر وسیله ای که فکر کنیم لازممون میشه با خیال راحت میاریم اما مشکل اینه که 60 کیلو بار دونفری داریم و بعد 100 کیلو دیگه هم اون روز اضافه میشه! من هم که نمیتونم با شرایطم بار حمل کنم بعد همسرم هم که رستم نیست!!!! بعد تو قطار اجازه حملش داریم؟ اما گزینه اول هم تقریبا هیچی نمیشه برد بخصوص برای من که همراهم باید لباس بچه اینا هم باشه!!! بنظرت چیکار کنم و اصلا چیا ضروریه و حتی واجب به ما گفتن پلوپز دونفره و کتری برقی زیرانداز وحتی پتو گرم!و یه سر ظروف حتما بیارین ودارو و حتی لامپ کم مصرف پرنور!!!!

جوابشو تو ادامه ی مطلب بخونین


ادامه مطلب ...