چت!!

 

دیروز صبح ساعت 8 به وقت ما، مامانم اومده بود چت صوتی کنه، من ریجکت کردم. فقط براش نوشتم که همسر سرما خورده و الان خوابه، نمی تونم بلند صحبت کنم. گفت باشه فردا میام. امروز صبح می بینم ساعت 7:30 داره زنگ می زنه متفکرنیشخند. خدا رو شکر همسر بیدار بود، منم جوابشو دادم. بهش میگم دیروز ساعت 8 بهت گفتم زوده، تو امروز ساعت 7:30 زنگ زدی؟!! میگه ساعت از 9 هم گذشتهنیشخند. دیگه دیدم این استدلال مادرانه رو نمیشه هیچ جوری رد کرد! چشمکهیچی دیگه صحبت کردیم با هم، اتفاقا مامان و بابای همسر هم خونه ی ما بودن. با اونا هم صحبت کردیم.

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
...

قلب ، دیگر ، ژوست نمی خواند ذهن ، چیزی جز فالش نمی خواند احساس ، درگیر ِ مارش ِ جنگ بود نفس ، مدتها بود که ناکوک بود ریه ، هر دم ، مرگ خویش را پُک می زد حنجره ، هر شب ، خرابی خویش را پیک می زد پلک ها از ریتم افتاده بودند لب ها تسلیم ِ سکوت گشته بودند دفتر نوت ، خیس اشک مانده بود و دست های شاعر ، آلوده به جوهر شده بود به اعضا گفتم به ساز خود باشید که رهبر ارکستر سال ها پیش مُرده است ...