فلاش بک

می خوام یه فلاش بک بزنم به تقریبا یه سال پیش، یه کمی کمتر از یه سال پیش، پارسال یلدا.

پارسال درست یه روز به یلدا قرار بود ما راه بیفتیم و بریم ایران. بلیت ها رو خریدیم و همه چیز رو به راه. همسر دانشجوی یه شهر دیگه بود و بنابراین ما دو تا خونه داشتیم. کلا جدا زندگی می کردیم و فقط دو هفته یه بار، یه آخر هفته می تونستیم با هم باشیم (خیلی دلتون نسوزه برامون، آخه خب آخر هفته ها رو حسابی خوش می گذروندیم و از لحظه هامون حداکثر استفاده رو می کردیم، واقعا الان تک تک لحظاتش برام خاطره های رنگی و قشنگیهمژه).

داشتم می گفتم، همسر قرار بود از شهر خودش بیاد، منم از شهر خودم، هر دومون بریم فرودگاه فرانکفورت و بریم ایران. همسر باید با قطار می اومد و وسطش هم باید قطارشو عوض می کرد ولی من راهم نزدیکتر بود به فرانکفورت و نیازی نبود خط عوض کنم. خلاصه ما صبح علی الطلوع بلند شدیم و کارا رو انجام دادیم و آماده شدیم برای رفتن. از طرفی من قرار بود خونه مو تخلیه کنم و وقتی از ایران بر می گشتم باید می رفتم یه خونه ی دیگه. قبلا هم همه ی وسایلمو برده بودم خونه ی جدید و شب آخر هیچی نداشتم توی خونه به جز چمدونی که میخواستم ببرم ایران و کیف لپ تاپم. باید خیلی مواظب می بودم که هیچی توی خونه نذارم، چون می خواستم کلیدو بذارم روی میز توی خونه که صاحبخونه بعدا خودش بیاد و ورداره. واسه همین با هوشیاری کامل همه ی کارا رو انجام دادم، خونه رو مرتب کردم، آخرین آشغالای تولید شده به خاطر مرتب شدن و تمیز کاری خونه رو بردم ریختم توی سطل آشغال بیرون، اومدم چمدون و کیف لپ تاپو ورداشتم، کلیدو گذاشتم روی میز و برو که رفتیم.

رسیدم ایستگاه قطار شهر خودمون، بلیتمو خریدم و منتظر بودم که وقت رفتنم بشه و برم. خوشحال و خندان که میخوام برم خونه، اونم شب یلدالبخند.

یه نیم ساعتی نشسته بودم که همسر زنگ زد و گفت که وقتی میخواسته قطارشو عوض کنه اینقدر وسایل دستش زیاد بوده که یادش رفته کیف لپ تاپشو ورداره و لپ تاپش توی قطار جا مونده. خلاصه همسر هم بدو بدو که کیف لپ تاپشو بگیره!!! رفته بود پیش مسئولای قطار و گفته بود بهشون که چی شده. اونا هم زنگ زده بودن به راننده ی قطار و یکی از مسئولای داخل قطار رفته بود کیفو ورداشته بود خدا رو شکرلبخند، منتها مشکل این بود که قطار که نمی خواست مسیرشو عوض کنه! قطار داشت می رفت به سمت شمال و گفته بود خب ما اینو می بریم توی ایستگاه قطار آخرین مقصد تحویل میدیم به مسئولین ایستگاه اونجا، یا بگو یکی بیاد بگیره.

از قضا برادر کوچکتر اونجا زندگی می کرد. منم بهش زنگ زدم و گفتم چی شده، بی زحمت اگه میتونی مرخصی ساعتی بگیر برو لپ تاپو بگیر که همسر دق می کنه از استرس. اونم گفت باشه. بنده ی خدا مرخصی گرفت رفت لپ تاپو گرفت. از این بابت خیالمون راحت شد.

ولی خب همسر که نمی تونست بدون لپ تاپش بیاد ایران، لازمش داشت، مجبور شد خودش هم بره همون شهر و لپ تاپشو بگیره!!! همسر هم در جست و جوی لپ تاپ راهی اون شهر شد. خب همسر تقریبا چند ساعت بعدش اونجا بود و خب مسلما نمی تونست با جت برگرده که برسه به فرانکفورت و بارشو تحویل بده و از این حرفا.

از اون طرف، من دیگه رفتم فرانکفورت اصلا نمی دونستم باید چیکار کنم. من تنها برم، یا هر دو تا بلیتو کنسل کنم برای فردا بگیرم؟ بالاخره چیکار میشه کرد؟ توی راه فرانکفورت زنگ زدم به دفتر فروش بلیت فرانکفورت ببینم با این اوضاع ما چیکار میشه کرد. دو سه بار از طرف پرسیدم رایگان میشه کنسل کرد برای فردا گفت بله میشه!! منم گفتم پس اگه میشه هر دو رو کنسل کن و برای فردا بده، جا داره؟ گفت بهت زنگ می زنم و خبر میدم. بعدم خبر نداد. به هر حال من بعدش زنگ زدم خود فرودگاه فرانکفورت و گفتن که کنسل کردن هزینه داره، ضمن اینکه فردا نداریم، باید دو روز دیگه بگیرین.

حالا شرایط پیچیده تر شده بود، از طرفی دوست نداشتم تنها برم، از طرفی خب من جایی نداشتم که شب برگردم! اگه میخواستم برگردم باید میرفتن خونه جدیده که هنوز وسایلمو توش باز نکرده بودم و زیاد برام آماده نبود، چیزی هم برای خوردن نداشتم و از این مشکلات.

رسیدم فرودگاه و رفتم با مسئولش صحبت کردم. میگه شما هر دو تا بلیتو کنسل کردین! گفتم بابا بلیت خودمو پس بده، میخوامش. تازه در نهایت اونی که گفت زنگ می زنم زنگ نزد. از اون جالب تر اینکه میگفت الان جا نداریم!!!تعجب گفتم یعنی توی همین مدتی که من توی راه بودم یکی زنگ زد واسه امروز بلیت خواست؟!!! مگه بلتی تهران کرجه که امروز واسه امروز بخواد کسی؟!!! خب چرا به آدم دروغ می گین؟

خلاصه بعد از این مسئول اون مسئول کردن و صبر کن این بیاد اون بیاد، یه خانم خیلی خوش برخوردی اومد و گفت که نخیر، هر کی گفته جا نداریم اشتباه کرده، برای امروز جا داریم و بلیت خودتو برات صادر می کنم الان ولی خب همسرت که نمی رسه براش کنسل می کنم ولی فردا دیگه از فرانکفورت اصلا پرواز نداریم. باید از هامبورگ بره. خب چون هامبورگ توی شماله و همسر هم رفته بود شمال آلمان و خدا رو شکر کسی رو اونجا داشتیم و رفته بود خونه ی برادرکوچیکتر، گفتیم باشه از همون هامبورگ بده.

و به این ترتیب من که ساعتای 10 فرانکفورت بودم، یکی از آخرین نفرهایی بودم که بلیتم صادر شد و ساعت 12 به عنوان آخرین نفری که بلیت خرید رفتم بارمو تحویل دادم. اصلا لحظه ی خوبی نبود وقتی می دونستم دارم تنها میرم.

از اون طرف همسر هم رفته بود خونه ی برادر کوچیکتر و دستپخت خانم برادرکوچیکتر هم که واقعا حرف نداره، من که خیلی دوست دارمخوشمزه، خلاصه خوش به حالش شده بود دیگه.

ساعت 2 قرار بود پرواز انجام بشه که مثل تمام پروازای ایران انجام نشد و ساعت 4 هم گذشته بود که پریدیم. یعنی من واقعا فکر میکنم اگه همسر همون لحظه ای که لپ تاپشو گرفته بود راه افتاده بود واقعا می رسید بیاد، حالا شاید باید چک و چونه میزد واسه ی اینکه بارشو تحویل بده ولی میشد بیاد. به هر حال قسمت نبود دیگه!

خلاصه من نصف شبی رسیدم ایران و خواهرکوچیکتر و همسر و بچه هاش اومده بودن استقبال. منم چون تنها رفته بودم و ساک و بار آنچنانی هم همراهم نداشتم، بدو بدو از هواپیما رفتم بیرون چون می دونستم که خیلی وقته منتظرمن. سریع چمدونمو گرفتمو رفتیم خونه ی خواهرکوچیکتر.


بقیه شو توی یه پست دیگه میگم خیلی طولانی شد!

/ 0 نظر / 2 بازدید