آلمانی/فارسی

 

می خواستم اینو به ته پست قبلی اضافه کنم، ولی گفتم دیگه خیلی هی ویرایش می خوره (آخه یکی دو بار بهش اضافه کردم!!).

این دوستم که فارسی یاد می گیره، همیشه دفتر فارسیش که مربوط به کلاسش هست، همراهش هست. یه جمله نوشته بود که مال یکی از کتاباش بود که اون کتاب همراهش نبود، فقط جمله رو تو دفترش نوشته بود. من واقعا نمی دونم آیا کاملا اتفاقی همچین جمله ای تو کتاب یه نوآموز قرار گرفته یا باید بگیم سیاست های خاصی پشت این جمله بوده؟ که من واقعا امیدوارم اولی بوده باشه (هرچند نمی تونم درک کنم دلیل معرفی همچین جمله ای به یه کسی که می خواد فارسی یاد بگیره!). جمله این بود:

"آن مرد در حالی که خنجر در دست داشت، به ما نزدیک شد."

ازش پرسیدم کتابت مطلقا فارسیه یا آلمانی به فارسیه؟ گفت آلمانی به فارسیه.

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
رضا

بعیده اتفاقی بوده باشه... خنجر!!![تعجب]