آلمانی/انگلیسی

 

این آلمانی/ انگلیسی حرف زدن ما اینجا معرکه است واقعا!

یه بنده خدایی زنگ زده شروع کرده آلمانی حرف زدن، خب اوایلش رو که می فهمیدم، بعد از یه جایی به بعد دیدم دیگه نمی فهمم، گفتم میشه انگلیسی حرف بزنی؟نیشخند، طرف میگه نه! بعد ادامه داده آلمانی حرف زدنشو، منم ادامه دادم انگلیسی حرف زدنمونیشخند و در نهایت هم حرف همدیگه رو فهمیدیمنیشخند!!

البته من چیزایی که yes و no بود رو انگلیسی جواب دادم، جمله ها رو با همون آلمانی دست و پا شکسته گفتمچشمک.

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
پیرامید

یاد فارسی ترکی حرف زدن خودم با برخی از فک و فامیل افتادم! من فارسی حرف می زنم اونا ترکی! و حرف همدیگه رو می فهمیم! [نیشخند]