پدر و مادرا!

 

امروز تو اووو با مامانم صحبت می کردم. چقدر قانعند و چقدر امیدوار! روزشماری می کنن واسه اینکه چند سال و چند ماه دیگه درست تموم میشه که بیاین!

20 سال بچه بزرگ می کنن، آخرش به همین راضی میشن که هر روز بیاین به ما سر بزنین، بعد می بینن نمی ری میگن خب آخر هفته ها که بیا، میری خارج میگن زنگ که بزن، دلشون راضی نمیشه، میگن گاهی بیا اووو ببینیمت، می بینیشون هر بار می پرسن کی میای ایران؟

آخرش هم حساب دقیق اینکه چند سال و چند ماهه رفتی رو دارن که ببینن کی بچه شون برمی گرده یا حتی مثل بابای همسر کلا میرن واسه ما خونه می خرن، بدون اینکه ما بچه ها حتی لحظه ای از این لحظه های زندگیمونو به یادشون گذرونده باشیم ...

 

/ 0 نظر / 2 بازدید