کوهنوردی!

 

امروز مثلا اومدیم بریم کوهنوردی. همون طوری که قرار گذاشته بودیم ساعت یازده رفتیم سر قرارمون. البته توی راه ما توی اتوبوس بودیم و اونا رو که توی تِرَم بودن دیدیم ولی اونا ما رو ندیدن. به هر حال وقتی رسیدیم محل قرار، همو دیدیم!

از اونجا با هم پیاده رفتیم تا ته یه خیابون خیلی بلند که منتهی میشد به کوه. از آخر اون خیابون باز هم تقریبا به صورت مستقیم ادامه دادیم تا رسیدیم به یه ایستگاه اتوبوس. به این امید که اتوبوس بیاد ما رو تا یه جایی ببره و از اونجا از یه مسیری بریم کوهنوردی که شیبش بیشتره ولی اتوبوس نیومد.

ما هم به همین دلیل ادامه راه رو پیاده رفتیم و از یه مسیری رفتیم که رفتنش راحت تر بود. شیبش خیلی ملایم بود و مسیر هم که جنگلی بود و قشنگ. برگ های پاییزی زرد و نارنجی و قهوه ای تمام طول راه زیر پامون خش خش می کردن. به نظرم پاییز واقعا یکی از زیبایی های طبیعته که اصلا نمی شه ازش گذشت.

توی طول مسیر یه جایی رو دیدیم که با یه سری نوار جدا کرده بودن و دو نفر اونجا ایستاده بود. ما هم از همون مسیر رفتیم و ایرادی بهمون نگرفتن. بعد همین طور که رد می شدیم یکی دو نفر اومدن با سرعت از کنارمون رد شدن. ما هم رفتیم کنار تا رد شن. یه خانومه هم اومد با سرعت از کنارمون رد شد که نزدیک بود بخوره بهمون ولی خدا رو شکر نخورد. اونجا بود که فهمیدیم ما توی مسیر مسابقه ی دو قرار گرفتیمنیشخند.

البته با توجه به اینکه کسی بهمون گیر نداد که از این مسیر بریم، مشخص بود که مشکلی نداره که ما هم بریم. توی راه هم دیدیم که کسای دیگه ای هم دارن از همون مسیر میرن، کسایی که توی مسابقه شرکت نکردن. فقط باید یه کمی بیشتر مراقب می بودیم که وقتی دونده ای میاد یه کمی بزنیم کنار.

تمام مدتی که داشتیم می رفتیم بالا هوا خوب و آفتابی بود رسیدیم. ولی به محض اینکه رسیدیم به محل مورد نظر، باد تندی شروع شد که یه جورایی گردباد بود. کم کم هم بارون نم نمی شروع شد. یه کمی که باد کمتر شد و بارون هم کمتر شد رفتیم یه جایی نشستیم و شروع کردیم به ناهار خوردن.

اینجا خیلی رسم نیست بیان بشینن روی نیمکت ناهار بخورن. حتی خیلی هم معمول نیست که بیان بساط زیر انداز پهن کردن  راه بندازن و غذا و فلاسک و این حرفا! واسه همین ما هم یه جای خلوت پیدا کردیم رفتیم نشستیم روی اون نیمکت. ولی به محض اینکه ما رفتیم اونجا، کلی آدم اومدن اونجا که یه بنای نسبتا قشنگی که اونجا بود رو ببینن و باهاش عکس بگیرننیشخند.

ولی با هم اصلا کم نیاوردیم و ناهارمونو خوردیم. تازه ما داشتیم ساندویچ می خوردیم. خوب بود بساط قابلمه و این حرفا نداشتیمنیشخند.

خلاصه غذا رو خوردیم و برگشتیم پایین. وقتی رسیدیم به میدون اصلی شهر هنوز خیلی زود بود، یعنی کوهنوردیمون خیلی زودتر از اون چیزی که فکر می کردیم تموم شد، کلا شد سه ساعت چشمک.

بعدش گفتیم پس پیاده با دوستامون بریم تا جایی که مسیرمون عوض میشه. یه کمی پیاده رفتیم، بعد دیدیم هوا خوب و آفتابی شد دوباره، هنوز هم که خیلی مونده تا روز تموم بشه، بهتره بریم بغل رود بشینیم. این جوری شد که یه تیکه از مسیر رو برگشتیم و رفتیم بغل رود. نشستیم روی یه نیمکت و یه کمی با هم صحبت کردیم و گفتیم و خندیدیم.

ولی خنده مون دیری نپایید که دوباره بارون شروع شد نیشخند، اولش نم نم بود. ما هم گفتیم خب پیاده می ریم تا همونجایی که باید از هم جدا بشیم. ولی وسطاش بارون به شدت زیاد شد، انقدر که مجبور شدیم زیر یه درخت پناه بگیریم. البته فقط ما نبودیم. شاید یه ده نفری می شدیم که زیر درخت پناه گرفته بودیم.

بارون که کمتر شد کم کم اونایی که چتر داشتن رفتن! آخه قبلش انقدر باد و بارون با هم زیاد بود که نمیشد حتی با چتر هم رفت. یعنی اونایی که چترشون خوب نبود، چترشون برمی گشت. ما که اصلا کلا چتر نداشتیمنیشخند.

خلاصه، یه پنج یا ده دقیقه ای اونجا وایستادیم و توی اون بارون کلی عکس گرفتیم و حرف زدیم و خندیدیم. هوا هم سرد شده بود، کلا توی تمام عکسا هر کسی توی خودش گلوله شده بودنیشخند.

بعدش تصمیم گرفتیم برگردیم به سمت همونجایی که بودیم، یعنی میدون اصلی شهر. آخه ما درست وسط مسیر بودیم ولی احتمال گرفتن اتوبوس و قطار توی میدون اصلی شهر بیشتر بود. بالاخره، بعد از یه عالمه پیاده روی توی بارون و باد و دویدن دنبال اتوبوس برگشتیم اونجا و به دوستامون پیشنهاد دادیم که بیان خونه ی ما و یه چایی بخورن، بعد برن خونه شون.

اونا هم قبول کردن با هم با اتوبوس اومدیم خونه ی ما. از طبقه ی همکف که کلید انداختیم و درو باز کردیم من زودتر بدو بدو اومدم بالا و خونه رو مرتب کردم یه کمی که وقتی میان خیلی ضایع نباشهچشمک. دیگه خودتون تصور کنین که فاصله ی بین طبقه ی همکف تا طبقه ی سوم چقدره، من همونقدر وقت داشتم و به قدر وسع خودم خونه رو تمیز کردمنیشخند.

دوستامون اومدن نشستن و چایی خوردیم و بالاخره فرصتی شد که حرف بزنیم! آخه تمام روز انقدر هوا بد بود و هی داشتیم به این فکر می کردیم که کی بشینیم، کجا بشینیم، کی بریم و چطوری بریم که اصلا نتونستیم راجع به موضوعات دیگه حرف بزنیم!

خلاصه که دور همی خوبی بود و خوش گذشت. متاسفانه اون یکی دوستامون که همیشه پایه ان و میشد بهشون زنگ بزنیم و بگیم که به سرعت خودشونو برسونن خونه ی ما، الان نیستن و دیگه دور همیمون به همون چهار نفر تموم شد!

الانم که مهمونا رفتن و ماییم و یه عالمه ظرف کثیف و خستگی ای که نمیذاره واسه فردای همسر ناهار درست کنیمچشمک! طفلکی همسر این جور موقعا همیشه یه ناهار ساده می بره ولی میگه نمیخواد چیزی درست کنی.


/ 0 نظر / 2 بازدید