امروز

 

امروز دوباره نوبت دکتر داشتم برای ساعت یک و بیست دقیقه. از صبح هیچ کار خاصی نکردم، یه کمی تو اینترنت گشتم که ببینم راه حلی برای مشکل فعلی برنامه ام پیدا می کنم یا نه، که چیزی پیدا نکردم!

ساعت 12 اینا عدس گذاشتم بپزه که عدس پلو درست کنم. از وقتی از ایران اومدیم، دیگه قرمه سبزی های خودمونو نمی خوریم!! آخه وقتی رفتیم ایران تازه یادمون اومد که مزه ی قرمه سبزی چی باید باشه خنثی! و از همون موقع اومدنمون هم مدام مشکل غذا درست کردن داریم! همسر مرغ زیاد دوست نداره، قرمه سبزی هم که از غذاها حذف شده، عملا چیزی نمی مونه به جز قیمه و غذاهای قاطی پلو (کلم پلو و لوبیا پلو و عدس پلو و این چیزا) که همسر غذاهای قاطی پلویی دوست نداره (البته می خوره ها، ولی خب ترجیح میده خورش داشته باشیم). این جوریه که ما عملا هیچ گزینه ای برای غذاهامون نداریم!

خلاصه، امروز بعد از کلی فکر کردن عدس پلو گذاشتم رو گاز. ساعت  دیگه نزدیکای یک شده بود. بر خلاف همیشه که گازو (که البته برقیه!) روی شماره ی 1.5 تنظیم می کردم، این دفعه گذاشتم رو 1 که تا وقتی میریم و برمی گردیم غذا نسوخته باشه.

از اون طرف، همسر تا یه ربع به یک اینا کلاس داشت و تا می رسید خونه یک و ربع میشد. بهش گفتم هر وقت راه افتاد یه زنگ بزنه تا هماهنگ کنیم، اگه نمی رسه بیاد خونه، مستقیم بیاد درمونگاه.

راس ساعت 1:20 جلوی در اتاق دکتر بودیم ولی منشیش گفت که باید برم طبقه ی پایین. منم رفتم پرونده مو از قسمت ثبت نام (همون قسمتی که هر دفعه آدم اول باید بره اونجا) گرفتم و رفتیم پایین منتظر شدیم. پایین مدلش این طوریه که باید منتظر بشی تا پرستار یا منشی (نمی دونم اون آدما دقیقا چه سمتی دارن)، بیاد پرونده ات رو بگیره و بعد بیاد صدات بزنه.

بعد از حدود نیم ساعت، یه خانمی اومد پرونده ی منو گرفت و چند دقیقه بعدش اومد دوباره صدام زد. باید برای معاینه آماده می شدم و برای این آماده شدن باید یه کاری انجام می دادم. خانومه خیلی انگلیسی بلد نبود، خیلی خوشحال شد وقتی گفتم قبلا این کارو کردم و بلدم، نمی خواد توضیح بدی لبخند!

بعد از حدود پنج شیش دقیقه من آماده بودم که برم دکتر منو ببینه. دکترمم که ماشاءالله حافظه!! (فکر کنم هشتاد سالی باشه سنش نیشخند، خدا حفظش کنه، خیلی سرحاله ها ولی مشخصه که خیلی پیره!)، هر دفعه که میرم یه ملیتی بهم نسبت میده. دفعه ی اول گفت عربی؟ دفعه ی دوم گفت ایرانی ای؟ دفعه ی سوم پرسید افغانی ای؟ این دفعه می گه پاکستانی ایخنثی؟! حالا دفعه ی بعد نمی دونم چه ملیتی می خواد بهم نسبت بده!

بعد از معاینه گفت خب خوب نشدی دیگه! باید دوباره عمل کنم، البته یه عمل دیگه که بازم اصلا عمل سخت و مهمی نیست، فقط حدود هشت دقیقه طول می کشه! البته عمل هشت دقیقه طول می کشه، ما رو که یه روز کامل علاف می کنن!

برای اینکه بتونه عمل کنه، باید من یه رضایت نامه رو امضا می کردم که به آلمانی بود. انگلیسیشو بالاش یا زیرش، هرجا که جا می دید، نوشت و گفت حالا امضا کن. منم امضا کردم.

بهم گفت باید مثل دفعه ی پیش برم بخش بیهوشی و دوباره اونجا یه سری فرم باید پر می کردم و دوباره رضایت می دادم، خون می دادم و بعدش هم می رفتم تاریخ عمل تعیین کنم.

رفتم بخش بیهوشی. یه خانومی توی اون قسمت نشسته بود که فقط فرما رو میداد به کسایی که می اومدن و میشه گفت نقش منشی داشت. چیزی که برام جالب بود این بود که تا کسی از در می اومد بلند می شد و تمام مدتی که با مریض صحبت می کرد ایستاده بود. خیلی از این کارش خوشم اومد. خیلی هم آدم مهربونی بود. کلا من یه چیزی که اینجا فهمیدم اینه که اکثر آدمایی که توی بیمارستان کار می کنن، آدمای مهربونی هستن، من تو ایران زیاد سرو کارم به بیمارستان نیفتاده بود، فقط گاهی که به خاطر دیگران رفته بودم، برخوردای مسئولا رو دیده بودم، ولی واقعیت این بود که من زیاد اونجا برخوردای مسئولانه ای از مسئولای بیمارستان نمی دیدم، چه برسه به مهربون!

به هر حال، خانومه فرمو به من داد و من نشستم پر کردم. وقتی بردم بهش دادم گفت دکتر سی دقیقه ی دیگه میاد. بیرون منتظر باش تا بیاد صدات کنه. منم از همسر خواهش کردم که بره گازو خاموش کنه تا آتش نشانی نیومده خاموش کنه نیشخند. همسر هم رفت، هنوز پنج دقیقه نشده بود همسر رفته بود که دکتر اومد منو صدا زد.

منو برد توی اتاق خودش، دوباره همون چیزایی که دفعه ی پیش یه دکتر دیگه برام توضیح داده بود رو خیلی مختصر توضیح داد و بعد از اینکه آخر فرمی که پر کرده بودمو امضا کردم، بهم گفت برو به سلامت! گفتم خب وقت عملمو تعیین کنین!! گفت باید بری ZPM. مسیرو هم بهم نشون داد که از کدوم طرف برم.

چند بار اون مسیرو به صورت سعی صفا و مروه رفتم و اون اتاقو پیدا نکردم. یعنی از یه جایی به بعد از روی تابلوهای راهنما ناپدید می شد! یه "اطلاعات" ی بود که هیچ کس توش نبود، دو تا خانوم جلوش وایستاده بودن، حرف می زدن. وقتی دیدن من دو سه بار سرگردون دارم این ور اون ور می رم، یکیشون گفت می تونم کمکتون کنم، منم بهش گفتم دنبال ZPM می گردم، اونم بهم نشون داد. به تیپش می خورد دکتر همون جا باشه، چون وقتی من پشت در ZPM منتظر بودم، اومد رد شد و با پرستارایی که رد می شدن سلام و علیک می کرد، خیلی هم تیپ خانومانه و باکلاسی داشت چشمک.

وقتی پشت در ZPM منتظر بودم، همسر هم برگشت. بالاخره، رفتم تو ZPM و اونا بهم گفتن که اونا مسئول مدیریت کردن عمل های مهم هستن و من باید برم پیش همون دکتر خودم که از اونجا اومدم.

اصلا اینا منو گیج کرده بودن، دکتر خودم همون پایین بهم گفت که بعد از بخش بیهوشی باید برم فلان باش، ولی وقتی دکتر بیهوشی گفت برم یه جای دیگه، من به شک افتادم که کجا باید برم (البته تقصیر خودم بود که پرسیدم، خب وقتی دکترت بهت میگه بعد از بیهوشی باید بری فلان بخش، چرا باز از دکتر بیهوشی می پرسینیشخند؟!!)

منم به حرف ZPM ی ها گوش ندادم و رفتم جایی که دکترم خودش گفته بودنیشخند و درست هم بود! اونجا پرونده ی منو گرفتن و گفتن صبر کن تا صدات بزنیم. منم رفتم نشستم تو اتاق انتظار. بعد از چند دقیقه صدام زدن و رفتم تو.

آقاهه خیلی خیلی مهربون بود، گفت می تونه برای 18 فوریه، یعنی سه شنبه ی هفته ی بعد برام وقت عمل بذاره. منم موافقت کردم ولی ساعت عملو الان نمی گن. کلا مدلشون اینه میگن یه روز قبل از عمل زنگ بزن تا ساعت عملو بهت بگن. شیش ساعت قبل از عمل هم باید چیزی نخورم و ننوشم.

باید ازم آزمایش خون هم می گرفت. گفت هر دستتو که راحت تری بیار، منم دست چپم روی میز بود، همونو زدم بالا، به نظرم اومد یه خورده تعجب کرد، ولی من نفهمیدم چرا! انگاری انتظار داشت دست راستمو بزنم بالا! خب مگه فرقی داره؟!سوال

یه نگاه به دستم کرد، دید رگمو راحت نمی تونه پیدا کنه، بهم گفت کم نوشیدنی می خوری! رگت پیدا نیست. گفتم می خوای اون یکی دستمو بذارم،اونو زدم بالا، نگاه کرد، گفت نه همین بهتره نیشخند. یه جایی رو دست گذاشته میگه باید همین جاها باشه!!نیشخند.

تیر اولو زد به هدف چشمک، دو سه تا سرنگ پر کرد از خونم. خونم خیلی تیره بود. پرسیدم چرا انقد تیره است، گفت چون نوشیدنی کم می خوری (یاد دکتر توی قهوه ی تلخ افتادم نیشخند). گفت هر نوشیدنی ای بخوری خوبه، چایی، قهوه، آب، آب میوه، آبجو، هر کدومو می تونی بخور!

خلاصه، از اونجا دیگه راهی خونه شدیم و اومدیم عدس پلویی که حالا دیگه یخ شده بودو گذاشتیم رو گاز. تا وقتی لباس عوض کردیم عدس پلو هم گرم شد و نوش جان نمودیم!

بعدش یه ساعتی خوابیدیم و بعدش من باید می رفتم جلسه ی گروه که یه بنده خدایی رو دعوت کرده بودن بیاد سخن رانی کنه. تا ساعت 7.5 اینا جلسه بود. بعد از جلسه با بچه ها که صحبت کردم، یه روش برای حل مشکلم بهم پیشنهاد شد که باید پیاده سازیش کنم، باشد که رستگار شویم!

الانم که صدای همسر تو خونه می پیچه با تلفظ ناگوشنواز آلمانیچشمک!!

 

/ 6 نظر / 2 بازدید
پیرامید

ایشالا که این دفعه مشکل حل بشه و دفعه بعدی نباشه دیگه....

صبا

ایشالله که زود خوب بشی دیگه نخوای بری دکتر[قلب]

لیلی

خیلی خوبه که توی بیمارستان با آدم به مهربونی رفتار می کنن. جوری که گاهی آدم یادش میره مریض هست و اونها دکتر یا پرستار! ان شالله که این دفعه خوب خوب بشی و همچنین از صدای گوش نواز آلمانی لذت ببری

لیلی

ما هم مثل شما مشکل چی بپزیم رو داریم. چون عملا غذایی که هردومون دوست داشته باشیم به ندرت یافت میشه. در ضمن ما هر دومون دست پخت مامان جونمون رو فقط دوست داریم و غذاهای اون یکی به نظرمون یا خام یا نپخته میاد در نتیجه همون بهتر که نون و پنیر بخوریم!

hamechialie

آخی عزیزم با اینکه میدونم چیز مهمی نیست اما از خدا میخوام هر چه زودتر خوب شی.[بغل]

نیکی

ایشالله گکه عمل خوبی داشته باشی عزیزم و بار اخر باشه[لبخند] چقدر کارت مشکله برا غذا درست کردن![نگران]